Jak jest określane oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w Credit Agricole składają się dwa składniki: stała marża banku i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (dla kredytów w złotych polskich). Tak określone oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny, gdyż WIBOR 3M może ulegać zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) w całym okresie kredytowania. Zmiana tego wskaźnika będzie powodować zmianę wysokości rat kredytu. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o zmianie wysokości oprocentowania kredytu i przekażemy nowy harmonogram spłat kredytu.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia