Jakie jest ryzyko przy zmiennej stopie oprocentowania kredytu hipotecznego?

Podczas spłaty kredytu wartość wskaźnika WIBOR 3 może się istotnie zmienić. Jest też ryzyko, że wskaźnik ten przestanie być opracowywany i publikowany. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach, jak będziemy działać, jeśli wystąpi znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia