Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Jeżeli małżonków łączył ustawowy ustrój majątkowy (tzw. Wspólność małżeńska), po rozwodzie zachodzi konieczność dokonania podziału majątku byłych małżonków. Od tego w jaki sposób małżonkowie podzielą wspólny majątek i jakie spłaty ustalą, zależy to kto i w jakim zakresie będzie musiał spłacać kredyt hipoteczny. Bardzo często podział majątku dokonywany jest w postępowaniu przed sądem. Niezależnie od przyjętego sposobu podziału i jego wyniku, kwestie spłaty zobowiązań i zwolnienia byłego współmałżonka z obowiązku spłaty kredytu każdorazowo należy ustalać indywidualnie z bankiem.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia