Oszczędności na realizację marzeń - Mój Plan

Oszczędności na realizację marzeń

Chciałbyś zrealizować marzenia swoje lub swoich bliskich? Zastanawiasz się skąd weźmiesz środki na sfinansowanie większych planów? Warto mieć odłożone pieniądze, z których będziesz mógł skorzystać w odpowiednim momencie. Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan pomoże Ci w ich zgromadzeniu, a za systematyczność w oszczędzaniu, nagrodzimy Cię bonusem w postaci dodatkowych odsetek.

Oszczędności na nieprzewidziane sytuacje w życiu - Mój Plan

Oszczędności na nieprzewidziane sytuacje w życiu

W wielu sytuacjach życiowych możesz potrzebować dodatkowego zastrzyku gotówki. Najlepiej sięgnąć wówczas po własne środki, zgromadzone wcześniej. Także w tym przypadku Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan będzie odpowiednim rozwiązaniem. Dzięki jego konstrukcji masz większą motywację, by systematycznie gromadzić oszczędności i zyskać poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Zmienne oprocentowanie bazowe - Mój Plan

Zmienne oprocentowanie bazowe

Oprocentowanie bazowe gromadzonych przez Ciebie środków oparte jest o stopę referencyjną WIBOR 3M. Dzięki temu oprocentowanie Twoich środków będzie podążać za zmianami na rynkach finansowych. Szczegółowe informacje o oprocentowaniu Programu Systematycznego Oszczędzania Mój Plan zawiera Regulamin konta dla osób fizycznych oraz Tabela oprocentowania konta dla osób fizycznych.

Bonus za systematyczne wpłaty

Już od 1 miesiąca dokonywania regularnych wpłat zyskujesz bonus: dodatkowe stałe oprocentowanie, rosnące co 6 kolejnych miesięcy pod warunkiem utrzymania regularnych wpłat. Pamiętaj, że wypłata środków w trakcie trwania Programu Systematycznego Oszczędzania Mój Plan powoduje utratę prawa do oprocentowania bonusowego.

Elastyczne zasady oszczędzania

Zadeklarowane przez Ciebie wpłaty w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Mój Plan będą pobierane automatycznie z Twojego konta osobistego. Dzięki temu oszczędzanie nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku. Wystarczy, że wskażesz dzień, w którym będzie pobierana Twoja wpłata.

Wakacje od wpłaty raz w roku

Raz na 12 kolejnych, zaplanowanych comiesięcznych wpłat możesz skorzystać z tzw. „wakacji od wpłaty” i zrezygnować z jednej wpłaty - bez utraty prawa do bonusowego oprocentowania.

Sposób na kontynuowanie oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa zgromadzone środki wraz z odsetkami zostaną przekazane automatycznie na 3-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu, prowadzoną w ramach Twojego konta osobistego. Dzięki niej Twoje oszczędności nadal procentują. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz wypłacić środki z lokaty w dowolnym momencie z zachowaniem odsetek.

Warunkiem założenia lokaty terminowej Mój Plan po zakończeniu okresu oszczędzania jest zgromadzenie kwoty w wysokości przynajmniej 1000 zł (wraz z naliczonymi odsetkami). Jeśli zgromadzona kwota będzie niższa, środki zostaną przekazane na rachunek bieżący.

Szczegółowe warunki i informacje o opłatach zawierają: Regulamin konta dla osób fizycznych, Tabela Opłat i Prowizji dla kont dla osób fizycznych oraz Tabela Oprocentowania konta dla osób fizycznych.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont, dla których zawarty został aneks do Umowy konta

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,6%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,20%
od 37 do 42 wpłaty1,40%
od 43 do 48 wpłaty1,60%
od 49 do 54 wpłaty1,80%
od 55 do 60 wpłaty1,90%
od 61 do 66 wpłaty2,00%
od 67 do 72 wpłaty2,10%
od 73 do 78 wpłaty2,20%
od 79 do 84 wpłaty2,30%
od 85 do 90 wpłaty2,40%
od 91 do 96 wpłaty2,50%
od 97 do 102 wpłaty2,60%
od 103 do 108 wpłaty2,70%
od 109 do 114 wpłaty2,80%
od 115 do 120 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 10 rachunków w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od okresie 1.04.2016 r. - 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan (poprzednio Moja Rezerwa Finansowa)

założony do dnia 31.03.2016 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 1,2%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,00%
od 7 do 12 wpłaty0,30%
od 13 do 18 wpłaty0,70%
od 19 do 24 wpłaty1,00%
od 25 do 30 wpłaty1,40%
od 31 do 36 wpłaty1,70%
od 37 do 42 wpłaty2,00%
od 43 do 48 wpłaty2,40%
od 49 do 54 wpłaty2,70%
od 55 do 60 wpłaty3,10%

Okres prowadzenia rachunku Mój Plan: minimalny 6 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W ramach konta można założyć 3 rachunki Mój Plan.
Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego bonusowego na koniec okresu oszczędzania.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Kalkulator oszczędności »

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku