Chcielibyśmy, aby system bankowości elektronicznej Credit Agricole był dla przedsiębiorstw podstawowym narzędziem współpracy z naszym Bankiem. Z tego względu, projektując ten system wprowadziliśmy szereg rozwiązań zapewniających prostotę i intuicyjność obsługi przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa użytkowania.

CA24 Biznes

System CA24 Biznes to nasze spojrzenie na obsługę przedsiębiorstw dostosowane do rosnących potrzeb Klientów Korporacyjnych. Poza kompleksową obsługą podstawowych produktów, poprzez m. in. rozbudowane filtry wyszukiwania, system CA24 Biznes posiada tryb wielokontekstowy. Ta funkcjonalność umożliwia procesowanie w systemie CA24 Biznes kilku firm jednocześnie, jak również szybkie i proste przełączanie się między nimi. Dane ze wszystkich firm są widoczne w jednym zbiorczym podglądzie. System CA24 Biznes posiada m. in. moduły do obsługi gotówkowej, poleceń zapłaty, Trade Finance, depozytów, płatności masowych, importu i eksportu, sprawdzania białej listy podatników VAT oraz wiele innych.

Wymagania techniczne

Wymogiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Dostęp do aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem tokena RSA.

Poprawne działanie systemu wymaga:

 • systemu operacyjnego Windows (Vista i wyższe)
 • połączenia z Internetem
 • jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer (od wersji 9), Mozilla Firefox, Chrome

Bezpieczeństwo i korzystanie z serwisu CA24 Biznes

Bezpieczeństwo

Dla bezpiecznego korzystania z systemu CA24 Biznes niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • dbałość użytkownika o poufność danych i urządzeń do logowania i autoryzacji
 • każdorazowe sprawdzanie poprawności certyfikatu strony do logowania
 • niereagowanie na wiadomości e-mail zachęcające do ujawnienia poufnych danych
 • zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku korzystania z systemu poza biurem

Bezpieczne korzystanie z usług bankowych przez Internet

 1. Nie należy nikomu ujawniać lub udostępniać swoich danych i urządzeń do logowania i autoryzacji, ani w żadnej formie zapisywać swoich haseł.
 2. Zalecana jest okresowa zmiana hasła do systemu (np. co 30 dni).
 3. Dane niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z usług bankowych poprzez system (CA24 Biznes - identyfikator, hasło oraz wskazanie tokena) można podać wyłącznie na stronie logowania do systemu.
 4. Jedynym prawidłowym adresem systemu bankowości elektronicznej CA24 Biznes jest: https://ca24biznes.credit-agricole.pl
 5. Połączenie podczas logowania do internetowego serwisu transakcyjnego, jak i całej sesji użytkownika, jest szyfrowane za pomocą 256-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność i integralność przesyłanych danych.
 6. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest charakterystyczne dla danej przeglądarki oznaczenie - ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki, w pasku stanu (lub pasku adresu), oraz niezmiennie - adres strony: https://ca24biznes.credit-agricole.pl
 7. Kończąc pracę w systemie CA24 Biznes należy skorzystać z przycisku Wyloguj, a następnie zamknąć przeglądarkę.
 8. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług bankowości internetowej poza biurem.
 9. Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości e-mail, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych lub przedsiębiorstwa oraz poufnych informacji, takich jak: identyfikator i hasło konta internetowego, numer konta, telekod, numer PIN do karty płatniczej/kredytowej czy też sam numer karty. Zapewniamy, że Credit Agricole nigdy nie wysyła tego typu wiadomości. Wiadomość taką należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, kontaktując się ze swoim doradcą lub z Centrum Kontaktu: 801 706 550 lub 71 799 71 49.
 10. Zaleca się nie korzystać w trakcie sesji w systemie CA24 Biznes z innych stron www.

Zabezpieczenia systemu transakcyjnego CA24 Biznes

System Bankowości Internetowej zapewnia:

 • możliwość ustalenia indywidualnych profili uprawnień dla każdego użytkownika
 • elastyczną konfigurację grup osób autoryzujących zlecenia
 • szerokie możliwości nadania limitów na operacje finansowe
 • ograniczenie dostępów poprzez walidację adresu IP
 • monitoring nieaktywności Klienta
 • blokadę dostępu z chwilą zgłoszenia
 • monitoring oprogramowania antymalware
© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku