UBEZPIECZENIE DLA FIRM Ochrona firmy od nieprzewidzianych zdarzeń

Twoja firma to miesiące, lata ciężkiej pracy i poświęceń z Twojej strony. Nie wszystko jednak zależy od Ciebie, bo nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Czy to stłuczoną witrynę w Twoim sklepie, czy też włamanie i kradzież komputerów. W naszym banku możesz zapewnić ochronę swojej firmie od nieprzewidzianych zdarzeń.

Kompleksowy zakres ubezpieczenia

Oferujemy ubezpieczenie dla firm, w skład którego wchodzi m.in.:

 • ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku,
 • stłuczenia,
 • dewastacji.

W ramach ubezpieczenia możesz także wybrać opcję odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za wyrządzone szkody. Sprawdź szczegółowy zakres ubezpieczenia.

Zobacz też

Gwarancje ubezpieczeniowe

Solidna gwarancja Twojego biznesu

 • indywidualne warunki
 • nie obciąża linii kredytowej Twojej firmy
 • większa wiarygodność

Pożyczka biznes

Na finansowanie bieżących potrzeb

 • do 250 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych
 • na dowolny cel związany z działalnością Twojej firmy
 • okres spłaty do 7 lat

Kredyt inwestycyjny

Na inwestycje w rzeczowy majątek trwały związany z działalnością Twojej firmy

 • okres kredytowania do 15 lat
 • wysoka kwota kredytu – do 4 mln zł
 • budowa, zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym

Co możesz chronić

Ubezpieczenie zapewnia ochronę mienia Twojej firmy. To budynki, wyposażenie, maszyny, ale także sprzęt elektroniczny, środki obrotowe czy gotówka w kasie. Możesz nawet chronić osoby kluczowe z punktu widzenia działania Twojej firmy oraz osiągany dochód.

Sprawdź szczegółowy zakres ubezpieczenia

Dopasowany zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia możesz dopasować do rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Wybierzesz jakie elementy majątku firmy chcesz chronić, a także od jakich zdarzeń. Pomoże Ci w tym nasz Doradca Klienta Biznes.

Sprawdź rekomendowany zakres ubezpieczenia dla wybranych branż

Zastanawiasz się, jak mógłby zostać skomponowany pakiet ubezpieczenia dla Twojej firmy? Zobacz w tabelce, jak wygląda rekomendowany zakres ubezpieczenia dla sklepu, hotelu, punktu gastronomicznego i salonu fryzjerskiego.

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy

Twoja firma oddziałuje na klientów, na osoby postronne, które klientami nie są, ale też na jej pracowników. Czasami, niezamierzenie, to oddziaływanie może mieć negatywne konsekwencje. W takim wypadku dobrze jest mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność za szkody
Ważne klauzule

 • na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady
 • na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy)
 • wyrządzone w ruchomościach osób trzecich (OC najemcy)
 • wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy)
 • wyrządzone przez produkt (OC za produkt)

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Twoja firma zarabia tylko wtedy, gdy najważniejsze osoby generujące przychody oraz niezbędny sprzęt są w pełni sprawne.
Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu.

Przeznaczone dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek osobowych

Zakres ochrony

Utrata dochodu związana ze sprzedażą towarów i usług spowodowana przestojem. Powody przestoju:

 • szkoda na osobie kluczowej (całkowita i trwająca nieprzerwanie co najmniej 30 dni niezdolność do pracy lub utrata życia)
 • szkoda w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych

Osoba kluczowa

Osoba wykonująca określone czynności zawodowe warunkujące prowadzenie działalności gospodarczej. Musi zostać wskazana w Umowie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Mienie przedsiębiorstwa
Zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia
Świadczenia zamienne
 • budynki, budowle, lokale (ogień inne zdarzenia losowe)
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • wartości pieniężne
 • środki obrotowe
 • mienie pracownicze
 • mienie osób trzecich
 • mienie niskocenne

Ogień i inne zdarzenia losowe, ubezpieczenie dostępne w 3 wariantach:

 • BASIC - 12 ryzyk
 • STANDARD - 19 ryzyk (w tym powódź, zalanie, uderzenie pojazdu)
 • PREMIUM - All Risk
Stłuczenie
 • oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli
 • szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle
 • neony
 • reklamy świetlne
 • lustra
 • witraże niezabytkowe
 • szklane elementy lodówek i lad chłodniczych
Ważne klauzule
 • przepięcia (za 1 zł)
 • automatycznego pokrycia (za 1 zł) - ochrona mienia nabytego podczas trwania ubezpieczenia
 • Leeway (za 1 zł) - ochrona przed niedoubezpieczeniem
 • wandalizm
 • szkody estetyczne (graffiti)
Mienie przedsiębiorstwa - środki obrotowe w transporcie na terenie Polski
wypadek środka transportu, pożar, wybuch, huragan, grad, lawina, kradzież z włamaniem, rabunek, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, osuwanie/zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi
Sprzęt elektroniczny
Zakres ubezpieczenia

Wszystkie zdarzenia losowe - w szczególności:

 • błędy w obsłudze sprzętu
 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja
 • pożar
 • wybuch
 • zalanie i szkody wodociągowe
 • błędy popełnione w trakcie konstrukcji
 • produkcji lub montażu sprzętu
 • wady materiałowe
 • przepięcia prądu
Przedmiot ubezpieczenia

Sprzęt nie starszy niż 7 lat.

 • sprzęt biurowy i systemy łączności (np. komputery, laptopy, drukarki)
 • profesjonalny sprzęt RTV (np. kamery, mikrofony, urządzenia do przetwarzania dźwięku/obrazu)
 • sprzęt medyczny
 • automatyka przemysłowa
 • sprzęt diagnostyczny, mierniczy
 • sprzęt poligraficzny
 • kasy i wagi elektroniczne
 • systemy alarmowe
Ważne klauzule
 • automatycznego pokrycia mienia (za 1 zł) – ochrona mienia nabytego podczas trwania ubezpieczenia
 • Leeway (za 1 zł) - ochrona przed niedoubezpieczeniem
 • ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – na terenie Unii Europejskiej lub całego świata

REKOMENDOWNY ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczeńSklepHotelGastronomiaFryzjer
Budynek/lokal jeśli przedsiębiorca jest właścicielem budynku/lokalu
Nakłady inwestycyjne jeśli przedsiębiorca jest najemcą budynku/lokalu
Maszyny, urządzenia, wyposażenie regały, lady, meble, lodówki łóżka, inne meble, sprzęt kuchenny i łazienkowy lodówki, zamrażarki, stoły, piece, garnki suszarki, fotele, meble, stoły
Środki obrotowe towary przeznaczone do sprzedaży NIE napoje, produkty spożywcze kosmetyki
Sprzęt elektroniczny monitoring, kasa fiskalna, komputer monitoring, komputery stacjonarne, sprzęt RTV monitoring, kasa fiskalna, komputer, sprzęt audio monitoring, kasa fiskalna, komputer, sprzęt audio
Wartości pieniężne
Mienie osób trzecich
Mienie niskocenne
Oszklenia
Budowle NIE altanki, place zabaw NIE NIE
OC działalności i dodatkowe klauzule OC pracodawcy OC hotelarza
OC pracodawcy
OC za produkt
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC pracodawcy
OC za usługi
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC pracodawcy
Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali Agro Firma dostępnych na www.credit-agricole.pl. Materiał ma charakter informacyjny.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia