Czego nie jesteś w stanie przewidzieć?

Stłuczonej witryny w Twoim sklepie? Kradzieży komputerów z biura? Twoja firma to miesiące, lata ciężkiej pracy i poświęceń z Twojej strony. Nie wszystko jednak zależy od Ciebie, bo nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. W Banku Credit Agricole możesz zapewnić ochronę swojej firmy od nieprzewidzianych zdarzeń.

Kompleksowy zakres ubezpieczenia

Kompleksowy zakres ubezpieczenia

Oferujemy ubezpieczenie dla firm, w skład którego wchodzi m.in. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, stłuczenia, dewastacji. W ramach ubezpieczenia możesz także wybrać opcję odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za wyrządzone szkody. Sprawdź szczegółowy zakres ubezpieczenia

Co możesz chronić?

Co możesz chronić?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę mienia Twojej firmy. To budynki, wyposażenie, maszyny, ale także sprzęt elektroniczny, środki obrotowe czy gotówka w kasie. Możesz nawet chronić osoby kluczowe z punktu widzenia działania firmy oraz osiągany dochód. Sprawdź szczegółowy zakres ochrony

Dopasowany zakres ubezpieczenia

Dopasowany zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia możesz dopasować do rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Wybierzesz jakie elementy majątku firmy chcesz chronić, a także od jakich zdarzeń. Pomoże Ci w tym Doradca Klienta Biznes.

Rekomendowany zakres ubezpieczenia dla wybranych branż

Rekomendowany zakres ubezpieczenia dla wybranych branż

Zastanawiasz się, jak mógłby zostać skomponowany pakiet ubezpieczenia dla Twojej firmy? Zobacz w tabelce poniżej, jak wygląda rekomendowany zakres ubezpieczenia dla sklepu, hotelu, punktu gastronomicznego i salonu fryzjerskiego.

Odpowiedzialność cywilna

Twoja firma oddziałuje na klientów, na osoby postronne, które klientami nie są, ale też na jej pracowników. Czasami, niezamierzenie, to oddziaływanie może mieć negatywne konsekwencje. W takim wypadku dobrze jest mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Sprawdź szczegóły

Szczegóły

Szczegółowy zakres ubezpieczeń

MIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Zakres ubezpieczeniaPrzedmiot ubezpieczenia
ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek
 • budynki, budowle, lokale (ogień inne zdarzenia losowe)
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • wartości pieniężne
 • nakłady inwestycyjne
 • środki obrotowe
 • mienie pracownicze
 • mienie osób trzecich
 • mienie niskocenne

Ogień i inne zdarzenia losowe - ubezpieczenie dostępne w 3 wariantach:

 • BASIC - 12 ryzyk
 • STANDARD - 19 ryzyk (w tym powódź, zalanie, uderzenie pojazdu)
 • PREMIUM - All Risk
Stłuczenie
 • oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli
 • szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle
 • neony
 • reklamy świetlne
 • lustra
 • witraże niezabytkowe
 • szklane elementy lodówek i lad chłodniczych
Ważne klauzule
 • przepięcia (za 1 zł)
 • automatycznego pokrycia (za 1 zł) - ochrona mienia nabytego podczas trwania ubezpieczenia
 • Leeway (za 1 zł) - ochrona przed niedoubezpieczeniem
 • wandalizm
 • szkody estetyczne (graffiti)
MIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA - środki obrotowe w transporcie na terenie Polski
wypadek środka transportu, pożar, wybuch, huragan, grad, lawina, kradzież z włamaniem, rabunek, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, osuwanie/zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi
SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Zakres ubezpieczenia

Wszystkie zdarzenia losowe - w szczególności:

 • błędy w obsłudze sprzętu
 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja
 • pożar
 • wybuch
 • zalanie i szkody wodociągowe
 • błędy popełnione w trakcie konstrukcji
 • produkcji lub montażu sprzętu
 • wady materiałowe
 • przepięcia prądu
Przedmiot ubezpieczenia

Sprzęt nie starszy niż 7 lat.

 • sprzęt biurowy i systemy łączności (np. komputery, laptopy, drukarki)
 • profesjonalny sprzęt RTV (np. kamery, mikrofony, urządzenia do przetwarzania dźwięku/obrazu)
 • sprzęt medyczny
 • automatyka przemysłowa
 • sprzęt diagnostyczny, mierniczy
 • sprzęt poligraficzny
 • kasy i wagi elektroniczne
 • systemy alarmowe
Ważne klauzule
 • automatycznego pokrycia mienia (za 1 zł) – ochrona mienia nabytego podczas trwania ubezpieczenia
 • Leeway (za 1 zł) – ochrona przed niedoubezpieczeniem
 • ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – na terenie Unii Europejskiej lub całego świata

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEDSIĘBIORCY
Ważne klauzule

Odpowiedzialność za szkody:

 • na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady
 • na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy)
 • wyrządzone w ruchomościach osób trzecich (OC najemcy)
 • wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy)
 • wyrządzone przez produkt (OC za produkt)

Ubezpieczenie utraty dochodu

UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU
Przeznaczone dla
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki osobowe
Zakres ochronyUtrata dochodu związana ze sprzedażą towarów i usług spowodowana przestojem. Powody przestoju:
 • szkoda na osobie kluczowej (całkowita i trwająca nieprzerwanie co najmniej 30 dni niezdolność do pracy lub utrata życia)
 • szkoda w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych
Osoba kluczowaOsoba wykonująca określone czynności zawodowe warunkujące prowadzenie działalności gospodarczej. Musi zostać wskazana w Umowie.

Rekomendowany zakres ubezpieczenia dla wybranych branż

 SKLEPHOTELGASTRONOMIAFRYZJER
Budynek/lokaljeśli przedsiębiorca jest właścicielem budynku/lokalu
Nakłady inwestycyjnejeśli przedsiębiorca jest najemcą budynku/lokalu
Maszyny, urządzenia, wyposażenieregały, lady, meble, lodówkiłóżka, inne meble, sprzęt kuchenny i łazienkowylodówki, zamrażarki, stoły, piece, garnkisuszarki, fotele, meble, stoły
Środki obrotowetowary przeznaczone do sprzedażyNIEnapoje, produkty spożywczekosmetyki
Sprzęt elektronicznymonitoring, kasa fiskalna, komputermonitoring, komputery stacjonarne, sprzęt RTVmonitoring, kasa fiskalna, komputer, sprzęt audiomonitoring, kasa fiskalna, komputer, sprzęt audio
Wartości pieniężneTAKTAKTAKTAK
Mienie osób trzecichNIETAKTAKTAK
Mienie niskocenneTAKTAKTAKTAK
OszkleniaTAKTAKTAKTAK
BudowleNIEaltanki, place zabawNIENIE
OC działalności i dodatkowe klauzuleOC pracodawcyOC hotelarza
OC pracodawcy
OC za produkt
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC pracodawcy
OC za usługi
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC pracodawcy

Informacje prawne

Forma umowy: Ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Concordia Firma dostępnych na www.credit-agricole.pl. Materiał ma charakter informacyjny.

Dokumenty

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń i umów się z Doradcą Klienta Biznesowego: +48 71 35 49 035 lub 801 333 666(koszt wg stawki operatora).

Możesz też wypełnić formularz. Oddzwonimy, żeby umówić się na spotkanie.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku