Jakie programy inwestycyjne mogę wybrać w ramach funduszy inwestycyjnych w Credit Agricole?

Wybierając u nas fundusze inwestycyjne przystępujesz do programu inwestycyjnego. W ramach inwestycji w fundusze masz do wyboru programy inwestycyjne aktywnego inwestowania lub systematycznego oszczędzania. W każdym z programów wybierasz taki, którego cel inwestycyjny i poziom ryzyka odpowiada Twoim oczekiwaniom. W trakcie trwania programu możesz swobodnie przenosić pieniądze między subfunduszami w ramach jednego programu inwestycyjnego.

W programach systematycznego oszczędzania w długim terminie masz szansę uzbierać znaczny kapitał. Wystarczy, że inwestujesz systematycznie nawet niewielkie kwoty (od 50 złotych miesięcznie). Dzięki regularnym wpłatom (co najmniej 1 200 złotych rocznie) uśredniasz cenę nabycia jednostek uczestnictwa. Dlatego, gdy inwestujesz długoterminowo, masz szansę na dobry zysk z inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie.

W programach aktywnego inwestowania nie musisz robić regularnych wpłat. Tylko Ty decydujesz, kiedy odkładasz swoje oszczędności.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia