Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna i atrakcyjna forma zbiorowego inwestowania lub oszczędzania. Aktywa funduszu powstają przez połączenie pieniędzy wszystkich inwestorów, którzy wpłacają je do funduszu, czyli uczestników funduszu. Wpłaty do funduszu są przeliczane na tytuły uczestnictwa (jednostki uczestnictwa). Wyrażają one proporcjonalny udział inwestora w aktywach funduszu.

Podstawowym zadaniem funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie pieniędzy powierzonych mu przez inwestorów. Zarządzający pieniędzmi inwestuje je w instrumenty finansowe np.: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego w kraju i za granicą.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia