W co inwestują Fundusze z kategorii Fundusze akcyjne?

Fundusze akcyjne inwestują głównie w instrumenty udziałowe np. akcje lub inne fundusze akcyjne w kraju i za granicą. Są to inwestycje o dużym ryzyku, ale w długim terminie (powyżej 5 lat) przynoszą najwyższe stopy zwrotu spośród wszystkich kategorii funduszy.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia