Dofinansowanie wkładu własnego, nawet do 30%

Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Wysokość dofinansowania wynosi do*:

  • 10% ceny zakupu mieszkania lub domu, jeśli nie posiadasz dzieci,
  • 15% ceny zakupu mieszkania lub domu, jeśli na dzień składania wniosku wychowujesz jedno dziecko,
  • 20% ceny zakupu mieszkania lub domu, jeśli na dzień składania wniosku wychowujesz dwoje dzieci,
  • 30% ceny zakupu mieszkania lub domu, jeśli na dzień składania wniosku wychowujesz przynajmniej troje dzieci.

Jeśli w ciągu 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko, możesz starać się o dodatkowe 5% dofinansowania przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu.

Na mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego lub wtórnego - Kredyt Mieszkanie dla Młodych

Na mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego lub wtórnego

Kredyt można przeznaczyć na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego (od dewelopera) lub wtórnego:

- o powierzchni do 75 m2 dla mieszkań lub do 100 m2 dla domów;
- o powierzchni do 85 m2 dla mieszkań, do 110 m2 dla domu, jeśli wychowujesz przynajmniej 3 dzieci;

której cena za 1 m2 mieści się w limitach cenowych publikowanych na stronach Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Sam decydujesz o wysokości swojej raty - Kredyt Mieszkanie dla Młodych

Dla osób do 35 roku życia

Z kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem mogą skorzystać:

- małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim (single),
- osoby, które nie posiadały żadnego mieszkania lub domu, ani też nie przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- osoby w wieku do 35 lat, a w przypadku, gdy kredytobiorcami są małżonkowie, wiek dotyczy młodszego małżonka.

W przypadku osób wychowujących przynajmniej 3 dzieci nie obowiązuje limit wieku, mogą one także posiadać prawo własności/współwłasności do innego lokalu mieszkalnego .

Sam decydujesz o wysokości swojej raty  - Kredyt Mieszkanie dla Młodych

Sam decydujesz o wysokości swojej raty

W Banku Credit Agricole to Ty decydujesz o wysokości swojej raty. Biorąc kredyt mieszkaniowy, możesz skorzystać z ofert dodatkowych produktów - ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości, karty kredytowej, Programu Systematycznego Oszczędzania. Im więcej produktów dodatkowych weźmiesz, tym niższa będzie marża Twojego kredytu. To oznacza, że będziesz płacić niższe raty.

Wcześniejsza spłata zawsze bez prowizji!

Kredyt mieszkaniowy bierzesz na wiele lat, jeśli jednak będziesz chciał spłacić część lub całość zadłużenia wcześniej, masz taką możliwość. Nie pobierzemy za to prowizji, niezależnie od tego, kiedy wcześniejsza spłata będzie mieć miejsce.

0% prowizji za udzielenie kredytu, czy niższa marża?

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie opcje wyjściowe. Pierwsza - bez prowizji za udzielenie kredytu, ale z wyższą marżą. Druga - z niższą marżą, ale pobieraną prowizją za udzielenie kredytu. Sam wybierasz, która z nich bardziej Ci odpowiada, a następnie możesz obniżyć marżę, decydując się na skorzystanie z dodatkowych produktów.

Do 35 lat na spłatę kredytu i wakacje co roku

Spłatę całości zadłużenia możesz rozłożyć nawet na 35 lat. Po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty, raz w roku możesz otrzymać „wakacje kredytowe”. Dzięki wakacjom, część miesięcznego budżetu możesz przeznaczyć na inne wydatki, bo nie płacisz kapitałowej części raty.

Ubezpieczenia do kredytu

Kredyt hipoteczny jest dużym zobowiązaniem finansowym, często zaciąganym na całe życie. Dlatego, razem z kredytem mieszkaniowym warto skorzystać z odpowiedniego ubezpieczenia - zapewni Ci ono pomoc w spłacie kredytu w trudnych sytuacjach życiowych oraz zabezpieczy Twoje mienie. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na życie , ubezpieczeniu nieruchomości .

Pomoc w wycenie nieruchomości

Nie musisz szukać rzeczoznawcy na własną rękę. Za naszym pośrednictwem, wykonasz operat szacunkowy kredytowanej nieruchomości od 385 zł.

Szczegóły

Parametry kredytu w skrócie

Parametry kredytu w skrócie
kwota kredytu minimalna kwota kredytu to 50% ceny zakupu nieruchomości
okres kredytowania od 15 do 35 lat
waluta kredytu PLN
finansowanie do 80% wartości nieruchomości
raty równe lub malejące

Dokumenty

Informacje prawne

* Oferta kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem rządowym dostępna jest po spełnieniu warunków wynikających z Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304, z późn. zm.). Dofinansowanie wkładu własnego - środki pieniężne przeznaczone na zapłatę części ceny zakupu mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu), wypłacane na warunkach określonych w Ustawie jako część albo całość kwoty, którą wnioskujący o kredyt na zakup mieszkania deklaruje pokryć ze środków własnych. Ostateczna wysokość dofinansowania do ceny mieszkania zależy od powierzchni, położenia oraz ceny mieszkania, a także posiadania dzieci i może wynosić 10% lub więcej procent. Dofinansowanie wkładu własnego wynosi: 10% dla osób bez dzieci: małżeństw oraz osób nie pozostających w związku małżeńskim; 15% dla rodzin z 1 dzieckiem; 20% dla rodzin z 2 dzieci; 30% dla rodzin z przynajmniej 3 dzieci (gdzie przez rodzinę rozumiemy małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (jednak nie więcej niż 50 m2 lub 65m2 w przypadku rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci). Cena zakupu mieszkania nie powinna przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 (0,9 dla rynku wtórnego) oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest dla osób, które złożą wniosek o dofinansowanie najpóźniej do końca roku, w którym nabywca kończy 35 lat, kupujących swoje pierwsze mieszkanie (warunki te nie dotyczą osób wychowujących przynajmniej 3 dzieci).


W związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego komunikatu o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) na rok 2016 r., Bank Credit Agricole informuje, że mogą Państwo nadal składać wnioski dotyczące:

  • udzielenia kredytu z dofinansowaniem wkładu własnego z terminami wypłat w 2017 i 2018 r.,
  • udzielenia dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z terminami wypłat w 2016 r. do momentu wyczerpania się 100% limitu oraz w 2017 i 2018 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego znajdą Państwo na stronie internetowej www.bgk.pl

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu