Na wydatki związane z Twoją działalnością - Pożyczka AGRO

Na wydatki związane z Twoją działalnością

Pożyczką AGRO sfinansujesz dowolny cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością rolniczą. Podczas składania wniosku o kredyt poprosimy Cię o zadeklarowanie celu, na który wydasz pożyczone środki.

Obniżymy Ci oprocentowanie - Pożyczka AGRO

Obniżymy Ci oprocentowanie

Jeśli, w ciągu w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przedstawisz nam dokumenty potwierdzające wydanie środków na zadeklarowany wcześniej cel, obniżymy oprocentowanie Twojej pożyczki o 2,5 p.p. (obniżka o 2,5%).

Kredyt nawet do 150 000 zł - Pożyczka AGRO

Kredyt nawet do 150 000 zł

Aby nic nie ograniczało Cię w realizacji Twoich planów.

Do 2 lat na spłatę kredytu - Pożyczka AGRO

Do 2 lat na spłatę kredytu

Spłatę całości zadłużenia możesz rozłożyć nawet na 24 raty miesięczne. Aby była ona dla Ciebie łatwiejsza, harmonogram spłaty dopasujemy do terminów, w jakich uzyskujesz przychody.

Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych

Idealne rozwiązanie dla rolników ceniących elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem oraz rolników nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Nie wymagamy żadnych dodatkowych form zabezpieczenia lub poręczenia.

Bez odwiedzania placówki Banku

Formalności związanych z kredytem możesz dopełnić bezpośrednio u Mobilnego Doradcy Klienta Agrobiznesowego, który odwiedzi Cię w Twoim gospodarstwie. Dzięki uproszczonym procedurom, uzyskanie kredytu możliwe jest nawet podczas jednego spotkania z Doradcą.

Niski koszt finansowania

Wniosek rozpatrujemy bezpłatnie, a prowizja od udzielonego kredytu wynosi zaledwie 2,0% gdy wnioskujesz o kwotę do 100 000 zł lub 2,5% jeżeli wnioskujesz o kwotę wyższą niż 100 000 zł . Możesz zdecydować się na zmienne oprocentowanie, oparte na wskaźniku WIBOR 3M plus marża Banku - lub oprocentowanie stałe. Wybór oprocentowania kredytu należy do Ciebie.

Szczegóły

Opłaty i regulaminy

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane dla gospodarstw rolnych

  • Potwierdzenie uzyskania dopłat bezpośrednich ( Decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich lub potwierdzenie na wyciągach bankowych)
  • Aktualny nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego
  • Potwierdzenie płatności zobowiązań wobec KRUS
  • Wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące
  • Polisa ubezpieczeniowa OC gospodarstwa
  • Opcjonalnie: faktury sprzedaży płodów rolnych / produkcji zwierzęcej

Informacje prawne

W razie zawarcia umowy kredytowej ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym jej podwyższenia, co może spowodować zwiększenie zobowiązania należnego do spłaty.
Wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie bądź otwarcie w Banku rachunku bieżącego Konto Biznes. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku