Na dowolny cel - Kredyt Agro w rachunku bieżącym

Na dowolny cel

Kredytem Agro w rachunku bieżącym sfinansujesz dowolny cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością rolniczą.

0 zł prowizji za gotowość - Kredyt Agro w rachunku bieżącym

0 zł prowizji za gotowość

Twój kredyt w rachunku bieżącym, to dodatkowe środki, z których możesz skorzystać. Są dostępne dla Ciebie przez cały okres umowy. Nie pobieramy żadnych opłat za nie wykorzystany limit.

Kredyt, który się odnawia - Kredyt Agro w rachunku bieżącym

Kredyt, który się odnawia

Masz możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w okresie trwania umowy bez konieczności jego spłaty. Wykorzystałeś kredyt? Każdy wpływ na Twoje Konto AGRICOLE powoduje zmniejszenie zadłużenia kredytowego i pozwala na jego ponowne wykorzystanie.

Korzystasz, jak chcesz - Kredyt Agro w rachunku bieżącym

Korzystasz, jak chcesz

Kredyt możesz wykorzystać w całości lub w części, od razu po jego udostępnieniu, albo w dowolnym innym momencie. Podobnie jest ze spłatą - wymagamy spłaty tylko minimalnej kwoty wykorzystanego limitu, ale w każdej chwili możesz spłacić większą część lub całość zadłużenia. Później, oczywiście, może znów wykorzystać przyznany kredyt.

Do 5 lat, do 2 mln zł

Kredyt w rachunku bieżącym może być zabezpieczony na 2 sposoby. Hipoteka - daje możliwość wzięcia kredytu na okres od 12 miesięcy do 5 lat. W przypadku zabezpieczenia kaucją - umowa trwa od 6 do 12 miesięcy. W obu wariantach masz możliwość przedłużenia umowy na kolejne okresy, bez konieczności spłaty kredytu przed terminem odnowienia. Maksymalna kwota kredytu to 2 mln zł.

Bez odwiedzania placówki Banku

Formalności związanych z kredytem możesz dopełnić bezpośrednio u Mobilnego Doradcy Klienta Agrobiznesowego , który odwiedzi Cię w Twoim gospodarstwie. Dzięki uproszczonym procedurom, uzyskanie wstępnej decyzji kredytowej jest możliwe już podczas pierwszego spotkania z Doradcą.

Niski koszt kredytu

Wniosek o kredyt jest rozpatrywany bez prowizji, nie płacisz też prowizji za niewykorzystaną część kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR 1M, plus marża Banku. Sam wybierasz, czy odsetki od wykorzystanego kredytu mają być naliczane miesięcznie, czy kwartalnie.

Szczegóły

Opłaty i regulaminy

Potrzebne dokumenty

Dokumenty wymagane dla gospodarstw rolnych

  • Potwierdzenie uzyskania dopłat bezpośrednich (Decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich lub potwierdzenie na wyciągach bankowych)
  • Aktualny nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego
  • Potwierdzenie płatności zobowiązań wobec KRUS
  • Wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące
  • Polisa ubezpieczeniowa OC gospodarstwa
  • Opcjonalnie: faktury sprzedaży płodów rolnych / produkcji zwierzęcej

Informacje prawne

W razie zawarcia umowy kredytowej ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym jej podwyższenia, co może spowodować zwiększenie zobowiązania należnego do spłaty.
Wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie bądź otwarcie w Banku rachunku bieżącego Konto Biznes. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.