Restrukturyzacja zadłużenia

Jeśli z powodu epidemii koronawirusa lub z innych przyczyn masz trudności ze spłatą swojego kredytu, złóż wniosek o zmianę warunków umowy (restrukturyzację).

 1. Restrukturyzację możesz złożyć w formie elektronicznej lub wysłać listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja".
 2. Od 1 października 2020 r., zawieszenie spłaty rat kredytu na szczególnych warunkach, przygotowanych w związku z wybuchem epidemii koronawirusa, zostaje zastąpione standardowym procesem przyjmowania i rozpatrywania wniosków o restrukturyzację.
 3. Z uwagi na trwający stan epidemii za rozpatrzenie i realizację wniosku o restrukturyzację nie pobieramy dodatkowej opłaty. Musisz jednak wiedzieć, że za czas wydłużenia okresu spłaty, naliczymy odsetki od kapitału pozostającego jeszcze do spłaty. Zastosujemy oprocentowanie zgodne z warunkami Twojej umowy.
 4. W trosce o Twoje bezpieczeństwo finansowe, kiedy korzystasz z restrukturyzacji kredytu, może być nam trudniej przyznać Ci nowy kredyt. Będziemy brać pod uwagę to, że zgłosiłeś nam trudności finansowe.
 5. We wniosku należy podać dane z dowodu osobistego oraz dane o dochodzie. Formularz złożenia wniosku oraz druki do pobrania znajdują się poniżej:
  1. Wyślij wniosek elektronicznie - Wniosek o zmianę warunków umowy (dot. kredytu i karty kredytowej)
  2. Pobierz druk:
 6. Dołącz do wniosku poniższe dokumenty - są one niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej i podjęcia decyzji. Wykaz honorowanych dokumentów znajduje się tutaj.
 7. Powyższe dokumenty powinni złożyć wszyscy uczestnicy restrukturyzowanej umowy kredytu, tj. również Współkredytobiorca lub Poręczyciel.
 8. Oceny Twojej sytuacji finansowej i/lub gospodarczej będziemy mogli dokonać tylko w przypadku otrzymania kompletnej dokumentacji.
 9. Twoje dane osobowe oraz dane pozostałych uczestników umowy kredytu podane we wniosku o restrukturyzację powinny być zgodne ze zgłoszonymi w banku. Jeśli jest taka konieczność, zaktualizuj je przed złożeniem wniosku.
 10. W przypadki pozytywnie rozpatrzonego wniosku na aneksie do umowy konieczny jest podpis wszystkich uczestników umowy, tj. również Współkredytobiorcy lub Poręczyciela.

Odpowiedź na złożony przez Ciebie wniosek zostanie przesłana listownie na adres korespondencyjny lub adres e-mail podany w treści wniosku.

Twoje warunki zawieszenia spłaty

Jeśli otrzymałeś już od nas wiadomość SMS o przygotowanej dla Ciebie nowej ofercie spłaty rat, zapoznaj się z naszą propozycją.

Oświadczenie w sprawie treści aneksów o restrukturyzacje do umów kredytu/pożyczki zawartych w związku z epidemią COVID-19

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną Covid-19 wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu/pożyczki.

W aneksach do umów kredytu/pożyczki sporządzonych do 15 maja 2020 r. włącznie, które wskazują warunki spłaty w wydłużonym okresie kredytowania, zamieściliśmy postanowienia, w których podajemy całkowitą kwotę udzielonego kredytu/pożyczki pozostałą do spłaty oraz całkowitą kwotę do zapłaty. Naszym celem było przedstawienie kompleksowej informacji o parametrach i warunkach kredytu/pożyczki na dzień sporządzenia aneksu.

Postanowienia te nie wiążą klientów i nie będą oceniane przez bank jako uznanie salda zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej.

Z wyrazami szacunku
Bank Credit Agricole

Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www