Loguję się do konta przez Internet pierwszy raz. Co mam robić?

Sposób logowania do serwisu internetowego zależny jest wybranej przez Klienta metody autoryzacji.

Podczas pierwszego logowania w polu "Identyfikator" należy wpisać nadany przez Bank identyfikator, a w polu "Klucz" wprowadzić swoje hasło, które zostało wybrane podczas nadawania dostępów do rachunku. Następnie system poprosi o nadanie i potwierdzenie nowego hasła.

Na ekranie widoczne będą następujące pola:

Obecne hasło - należy wprowadzić hasło, które zostało ustalone podczas nadawania dostępów do rachunku

Nowe hasło - należy wprowadzić nowe hasło. Powinno się ono składać się z 6 do 10 znaków oraz zawierać co najmniej: jedną wielką i małą liter i jedną cyfrę. Hasło może składać się również z wybranych znaków specjalnych (np. . [ ] { } ; : ! @).

Potwierdź nowe hasło - należy ponownie wprowadzić nowe hasło

Wprowadź klucz (pole dostępne dla użytkowników, którzy nie korzystają z haseł SMS) - należy wprowadzić:

  • hasło, które zostało wybrane przez użytkownika podczas nadawania dostępów do rachunku, lub
  • hasło wybrane podczas nadawania dostępów do rachunku i aktualne wskazanie tokena, jeżeli użytkownik z niego korzysta.

W sytuacji, gdy użytkownik korzysta z haseł SMS, zamiast pola "Wprowadź klucz" widoczne będzie miał:

Wprowadź hasło SMS nr X z dnia RRRR-MM-DD - należy wprowadzić wyłącznie 8 cyfrowe hasło SMS wysłane pod wskazany numer telefonu - pole dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy jako metodę autoryzacji wybrali hasła SMS.

Moc hasła - prezentacja graficzna wskazująca, jaki poziom bezpieczeństwa spełnia wybrane hasło. Rekomendacją Banku jest, aby zawsze ustalać hasło na poziomie "mocne"

Szczegółowe informacje na temat tworzenia nowego hasła znajdą Państwo na stronie internetowej banku


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www