W jakie fundusze mogę inwestować?

Nasza oferta funduszy inwestycyjnych jest dostosowana do inwestorów o zróżnicowanych potrzebach inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne różnią się realizowaną strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka i oczekiwanym zyskiem. Podzieliliśmy fundusze inwestycyjne w naszej ofercie na cztery kategorie:

Opis kategorii funduszy inwestycyjnych znajdziesz poniżej.


Powrót do strony kategorii
Kategorie funduszy W co głównie inwestują Dla kogo Ryzyko Minimalny horyzont inwestycyjny
fundusze ochrony kapitałuInstrumenty dłużne krótkoterminowe Dla poszukujących ochrony realnej wartości kapitału Niskie 1 rok
fundusze dłużneInstrumenty dłużne krótko i długoterminowe Dla poszukujących stopy zwrotu wyższej niż na lokatach bankowych Średnie 3 lata
fundusze mieszaneInstrumenty dłużne i instrumenty udziałowe Dla poszukujących wyższych stóp zwrotu z inwestycji Duże 3-5 lat
fundusze akcyjneInstrumenty udziałowe Dla poszukujących wysokich stóp zwrotu z inwestycji Bardzo duże 5-7 lat

Instrumenty dłużne to głównie obligacje i fundusze dłużne.
Instrumenty udziałowe to głównie akcje i fundusze akcyjne lub instrumenty finansowe o podobnym charakterze.

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia