W co inwestują Fundusze z kategorii Fundusze mieszane?

Fundusze mieszane inwestują w instrumenty udziałowe np. akcje i instrumenty dłużne, np. obligacje w kraju i za granicą. Z uwagi na udział akcji w portfelu charakteryzują się większym ryzykiem od funduszy dłużnych, ale w długim terminie (3-4 lata) przynoszą wyższe stopy zwrotu od funduszy dłużnych.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia