W co inwestują Fundusze z kategorii Fundusze dłużne?

Fundusze dłużne inwestują głównie w instrumenty dłużne długoterminowe np. obligacje skarbowe i korporacyjne (spółek) w kraju i za granicą. Charakteryzują się wyższym ryzykiem od funduszy ochrony kapitału, ale w dłuższym terminie (3 lata) przynoszą wyższe stopy zwrotu od funduszy ochrony kapitału.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia