Czy zawieszenia wykonania umowy kredytu hipotecznego może skutkować wstrzymaniem wypłacenia transz kredytu hipotecznego w okresie zawieszenia?

Tak. Okres zawieszenia wykonania umowy może wpływać na wypłaty transz kredytu w czasie zawieszenia. Sytuację każdego klienta będziemy rozpatrywać indywidualnie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia