Zrównoważony rozwój i ESG

ESG w Credit Agricole
icon

Strategia

Nasza strategia i podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwojuDowiedz się więcej

Zrównoważone produkty

Zielone produkty kredytowe i inwestycyjne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorcówDowiedz się więcej
icon

Zaangażowanie społeczne i środowiskowe

Zaangażowanie społeczne i środowiskowe oraz działania zwiększające dostępnośćDowiedz się więcej
icon

Raporty zrównoważonego rozwoju

Nasze raporty odpowiedzialnego biznesuDowiedz się więcej
icon

Kalkulatory i baza wiedzy

Kalkulatory śladu węglowego i webinary o zrównoważonym rozwoju i ESGDowiedz się więcej

Czynniki ESG

icon

E - Środowisko

W przypadku firmy odnoszą się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i dostosowywania się do zmian klimatu (np. nagłych zjawisk pogodowych).
icon

S – czynniki społeczne

W przypadku firmy odnoszą się m.in. do zapewniania odpowiednich warunków pracy i równego traktowania oraz monitorowania wpływu produktów na klientów.
icon

G - ład korporacyjny

W przypadku firmy odnoszą się m.in. do stosowania przez firmę procedur decyzyjnych, kodeksów etycznych i mechanizmów antykorupcyjnych.

STRATEGIA

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju i ESG

Zrównoważony rozwój jest dla nas nieodłączną częścią biznesu. Nasze podejście ma na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i rentowności poprzez trwałe tworzenie wspólnej wartości w wyniku ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami oraz integrację czynników ESG w procesie podejmowania decyzji.

Usługi dla firm i działalności jednoosobowej

Zrównoważony rozwój i ESG jako nieodłączna część wszystkich obszarów prowadzonej działalności i odpowiedzialny sposób prowadzenia biznesu

Uwzględniamy oczekiwania, wpływ i potrzeby wszystkich interesariuszy w całym łańcuchu wartości banku. Zrównoważony rozwój i ESG traktujemy jako sposób myślenia, wypracowywania zysku w sposób etyczny i odpowiedzialny oraz codzienną praktykę działania każdego pracownika.

Dokumenty, z których korzystamy w codziennej pracy:

Te dokumenty zbierają najważniejsze i najbliższe nam zasady i wartości. Razem tworzą system norm etycznego postępowania dla wszystkich pracowników banku, w tym także członków organów statutowych.

Usługi dla firm i działalności jednoosobowej
Usługi dla firm i działalności jednoosobowej

Zależy nam na współpracy z partnerami biznesowymi

Dążymy, by nasza współpraca opierała się na wspólnym systemie wartości oraz tych samych zasadach prowadzenia społecznie odpowiedzialnego i etycznego biznesu. Dlatego wprowadziliśmy Kodeks standardów etycznych dla partnerów biznesowych.

Chcesz szerzej poznać naszą strategię? Więcej o naszym podejściu i polityce zrównoważonego rozwoju przeczytasz w prezentacji.

pdf ikona Pobierz prezentację (PL)

Zrównoważone produkty

Poznaj naszą ofertę

Stale rozwijamy ofertę zielonych produktów oraz zielone finansowanie we wszystkich liniach biznesowych. Jako instytucja zaufania publicznego odpowiadamy na potrzeby klientów z różnych sektorów oraz aktywnie wspieramy ich w zielonej transformacji.

Nasze główne założenie to działanie na rzecz klimatu i przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Chcemy wspierać naszych klientów we wdrażaniu ESG poprzez inicjatywy edukacyjne i usługi dodatkowe (VAS).

Zielone produkty w naszej ofercie to kredyty i produkty inwestycyjne. Obecnie w portfelu inwestycyjnym mamy fundusze promujące aspekty środowiskowe i społeczne.

Usługi dla firm i działalności jednoosobowej

W definiowaniu zielonych kredytów bank Credit Agricole korzysta z dokumentu „The Green Loan Principles” wydanego i cyklicznie aktualizowanego przez organizację branżową Loan Market Association

Dla Ciebie

Kredyt hipoteczny „Zielony Dom”

image

Na finansowanie budowy energooszczędnych domów oraz zakup energooszczędnych domów i mieszkań, w których wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie przekracza 55 kWh/m2/rok dla domów lub 52 kWh/m2/rok dla lokali mieszkalnych.

Dla Ciebie

Kredyt ratalny na OZE

image

Na zakup odnawialnych źródeł energii. Korzyści to: dłuższe okresy kredytowania i wyższe kwoty kredytu, co pozwala kompleksowo sfinansować inwestycje oraz obniża koszty ogrzewania i energii elektrycznej.

Dla rolnictwa

Kredyt inwestycyjny „Zielony Kredyt” dla rolnictwa

image

Na finansowanie OZE, termomodernizację nieruchomości, ekologiczną modernizację gospodarstw oraz na współfinansowanie inwestycji w ramach proekologicznych programów unijnych i krajowych. Korzyścią jest obniżona marża.

Dla małych i średnich firm

Kredyt inwestycyjny „Zielony Kredyt” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

image

Na finansowanie OZE, maszyn, urządzeń oraz zakup, budowę i termomodernizację nieruchomości. Korzyścią jest obniżona marża.

Dla korporacji

Kredyt ekologiczny FENG

image

Na modernizację infrastruktury, zakup lub modernizację instalacji OZE. Kredyt z bezzwrotną dotacją (premią ekologiczną) na spłatę części kapitału kredytu - maks. 80% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Nasze priorytety

Nasz bank aktywnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nasze działania dotyczą przede wszystkim następujących celów:

imageimage

Informacje prasowe

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE

Nasze inicjatywy

mniej plastiku

#mniejplastiku

Kampania, w której edukujemy o tym, jak szkodliwy dla środowiska naturalnego jest jednorazowy plastik i podpowiadamy, jak ograniczać nadmiar tworzyw sztucznych. Celem kampanii jest zmiana świadomości i postaw odbiorców tak, by w codziennym życiu świadomie ograniczali ilość plastikowych śmieci, a te które już wytworzą, gromadzili i przekazywali do powtórnego użycia.

Poznaj szczegóły

Zamieniam się w słuch

W ramach projektu „Zamieniam się w słuch” prowadzimy kompleksowe działania skoncentrowane na trzech obszarach:

 • dopasowywanie infrastruktury w placówkach bankowych do potrzeb niedosłyszących i niesłyszących
 • prowadzenie edukacji pracowników jak wszechstronnie i z szacunkiem obsłużyć klientów
 • integrowanie różnych środowisk
zamieniam sie w słuch
wyzwanie oszczedzanie

#wyzwanieoszczędzanie

Zachęcamy do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi poprzez:

 • udostępnianie usług finansowych coraz szerszemu gronu klientów
 • zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu
 • walka z wykluczeniem finansowym
 • wsparcie klientów w zarządzaniu ich finansami
Poznaj szczegóły

Chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywach społecznych i środowiskowych? Zajrzyj na nasz blog.

RAPORTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze raporty

KALKULATORY I BAZA WIEDZY

Dzielimy się wiedzą o ESG

Nasze partnerstwa

Jesteśmy partnerem

 • Climate Leadership z Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Razem dla Środowiska z Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Climate Positive z UN Global Compact Network Poland
 • Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Chapter Zero Poland
 • Członkostwo w CCIFP
 • Członkostwo w ZBP m.in. w Komitecie ds. Zrównoważonych Finansów
 • Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego

Jesteśmy sygnatariuszem

 • Karta Różnorodności (2018)
 • List otwarty sektora biznesowego dla edukacji klimatycznej (2022)
 • Oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wojny w Ukrainie (2022)
 • Karta Praw Dziecka w Biznesie (2023)
image

Przydatne kontakty

Zrównoważony rozwój i ESG

Ewa Deperas-Jarczewska

dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability

CSR, zaangażowanie społeczne i środowiskowe

Przemysław Przybylski

dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia