Co oznacza, że wniosek o ustawowe zawieszenie wykonania umowy musi zostać złożony na trwałym nośniku?

W rozumieniu przepisów ustawowych trwały nośnik informacji, to taki sposób złożenia wniosku, który uniemożliwia ingerencję w treść oraz umożliwia zachowanie klientowi treści złożonego wniosku. Z tego powodu klienci powinni przesyłać do banku wnioski w formie papierowej lub mailowej jako skan albo fotokopia wniosku papierowego. Wniosek oraz oświadczenie klienta, który utracił pracę lub inne główne źródło dochodów, musi być własnoręcznie podpisany przez klienta.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia