Czy numer PESEL jest potrzebny do podpisu kwalifikowanego?

Tak, jeśli masz obywatelstwo polskie, to ten numer będzie znajdował się w danych certyfikatu podpisu kwalifikowanego.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia