Jak mogę zrezygnować z usługi "Serwis tekstowy CA24"?

Dyspozycję rezygnacji z serwisu tekstowego może złożyć jedynie Posiadacz konta.

Rezygnację z usługi można zlecić:

  • w placówce bankowej,
  • za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24, pod numerem telefonu 71 35 49 009 dla klientów indywidualnych, lub w przypadku firm pod numerem: 71 35 49 035 (koszt połączenia, to koszt rozmowy lokalnej zgodny z taryfą Twojego operatora). Rezygnację można złożyć pod warunkiem posiadania aktywnego telekodu.

Każdy Użytkownik usługi może dodatkowo złożyć tymczasową, do czasu odwołania dyspozycji, blokadę serwisu tekstowego. Blokadę można zlecić za pośrednictwem:

  • wymienionych wyżej kanałach dostępu i po spełnieniu podanych tam warunków,
  • serwisu internetowego CA24, korzystając ze ścieżki: Lewe menu/Serwis tekstowy/Zmiana statusu pakietu z "Aktywny" na "Nieaktywny"/Zatwierdzenie dyspozycji.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www