Czy świadczenie Rodzina 800+ może być przyznane w innej wysokości niż 800 zł?

Wysokość przyznanego świadczenia zależy od oceny sytuacji osoby wnioskującej i jej rodziny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia