Czy przysługuje mi dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna
  • nie dostajesz na to dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO)

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia