Co składa się na opłatę za pobyt dziecka w placówce?

Opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to miesięczna opłata z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie wlicza się opłaty za wyżywienie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia