Kwota wolna

Co to jest kwota wolna?

Kwota wolna określa wysokość pieniędzy, jakie możesz wypłacić ze swojego rachunku w okresie miesiąca, gdy masz aktywne zajęcie egzekucyjne. Wartość kwoty wolnej stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w bieżącym roku.

W 2024 roku kwota wolna wynosi 3181,50 zł i tyle łącznie miesięcznie możesz wypłacić ze swojego zajętego rachunku.

Kwota wolna:

  • przysługuje jedna do wszystkich zajętych rachunków, a nie dla każdego z osobna,
  • odnawia się z początkiem pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
  • pomniejszana jest przez każdy wypływ pieniędzy z rachunku,
  • nie wykorzystana jej część w bieżącym miesiącu nie przechodzi na kolejny,
  • jest rozliczana z pieniędzy z salda dodatniego, z wyłączeniem środków zwolnionych ustawowo spod egzekucji.

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych i prowadzonych rachunków firmowych.

Jak można korzystać z kwoty wolnej?

Kwota wolna nalicza się automatycznie po raz pierwszy w chwili dokonania pierwszej blokady na rachunkach osobistych prowadzonych dla klientów indywidualnych. Kolejna kwota wolna nalicza się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

Pieniądze w ramach kwoty wolnej nie podlegają egzekucji i możesz nimi swobodnie dysponować.

Jak można sprawdzić aktualną kwotę wolną?

O aktualnej kwocie wolnej dowiesz się za pośrednictwem czatu dostępnego po zalogowaniu w serwisach CA24 eBank i CA24 Mobile - pełna korzyści lub poprzez kontakt z doradcą w placówce banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia