Pod jaki adres zostanie wysłane potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy?

Potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy wyślemy w sposób, jaki klient ustalił z bankiem przy zawarciu umowy (pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną).

Jeśli we wniosku o zawieszenie wykonania umowy klient wskazał inny adres, niż ustalony z bankiem do korespondencji, albo wniosek o zawieszenie wysłał do banku z innego adresu email, niż ustalił z bankiem, to bank nie prześle potwierdzenia zawieszenia wykonania umowy na te nowe adresy.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia