Czy w trakcie zawieszenia wykonania umowy klient może skorzystać z nowego kredytu gotówkowego?

Nie. W okresie zawieszenia nie będziemy mogli udzielić dodatkowego finansowania. Przyczyną zawieszenia wykonania umowy jest utrata pracy lub innego głównego źródła utrzymania - ma to istotny wpływ na zdolność kredytową klienta.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia