Czy w okresie zawieszenia wykonania umowy z autospłatą, zostanie ona automatycznie wstrzymana?

Tak, zawiesimy autospłatę. Z konta nie będziemy pobierać raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku kredytów hipotecznych na podstawie autospłaty będziemy nadal pobierać tylko kwotę składki ubezpieczeniowej, aby zapewnić klientowi kontynuację ochrony ubezpieczeniowej.

Natomiast jeśli klient spłaca raty na podstawie zlecenia stałego w naszym lub innym banku, to musi samodzielnie złożyć odrębną dyspozycję zawieszenie zlecenia stałego spłaty rat dla tej umowy w okresie zawieszenia i pamiętać o zmianie tej dyspozycji po zakończeniu zawieszenia.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia