Jak obliczyć zysk z lokaty?

Aby obliczyć zysk z lokaty należy pomnożyć kwotę lokaty przez stawkę oprocentowania i ilość dni trwania lokaty, a następnie wynik tego działania podzielić przez 365 dni. W kolejnym kroku kwotę odsetek pomniejszamy o 19% podatek od zysków kapitałowych. Należy pamiętać, ze zgodnie z prawem podatkowym, podstawę opodatkowania (naliczone odsetki), jak i podatek należy zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Zysk z lokaty możemy również obliczyć korzystając z naszego kalkulatora. Ponieważ wiele lokat na rynku wyrażonych jest w miesiącach w naszym kalkulatorze posługujemy się tą jednostką czasu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą lokat terminowych w banku Credit Agricole.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia