Jak obliczyć oprocentowanie lokaty w skali roku?

Oprocentowanie lokat z reguły podawane jest w skali roku. Jeśli mamy do czynienia z lokata roczną, aby wyliczyć wartość odsetek (przed opodatkowaniem) wystarczy pomnożyć kwotę lokaty przez stawkę oprocentowania. Jeśli mamy do czynienia z innym okresem lokaty, wówczas kwotę lokaty mnożymy przez stawkę oprocentowania i ilość dni utrzymania lokaty, a potem dzielimy wynik przez 365 dni. Aby wyliczyć kwotę odsetek możemy skorzystać z naszego kalkulatora.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą lokat terminowych.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia