Jak działa lokata?

Lokata to rachunek bankowy, na który wpłacamy środki na określony z góry okres. W zamian za rezygnację z korzystania ze swoich środków otrzymujemy wynagrodzenie w postaci odsetek. Z reguły odsetki od lokaty naliczane są na koniec okresu umownego i pomniejszane o 19% podatek od zysków kapitałowych. W zależności od naszej dyspozycji kapitał wraz odsetkami (po opodatkowaniu) są przekazywane na rachunek, z którego pochodziły środki lub tworzą kapitał kolejnej lokaty (o takim samym terminie umownym co zakończona właśnie lokata).


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia