Czym różni się lokata od obligacji?

W przypadku lokaty nabywca jest właścicielem zdeponowanych środków. Natomiast przy zakupie obligacji, nabywca staje się właścicielem papieru wartościowego, a pieniądze stają się własnością emitenta. Kolejną różnicą jest to, że obligację można odsprzedać, lokaty nie.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia