Co to jest lokata kwartalna?

Jest to lokata terminowa, której okres umowny wynosi kwartał. Po upływie tego okresu kapitał lokaty, powiększony o należne odsetki, wypłacany jest na rachunek, z którego pochodziły środki. Poznaj lokaty terminowe w banku Credit Agricole.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia