Czy zawieszenie spłaty raty kredytu gotówkowego wiąże się z dodatkowymi kosztami?

W przypadku kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego oraz ratalnego - nie pobieramy opłaty za złożenie, rozpatrzenie wniosku czy przygotowanie aneksu do umowy.

W okresie karencji, czyli kiedy zawieszamy spłatę rat, nadal nic nie płacisz - ani części odsetkowej/ani kapitałowej raty.

Musisz jednak wiedzieć, że za czas zawieszenia spłaty, naliczymy odsetki od kapitału pozostającego jeszcze do spłaty. Zastosujemy oprocentowanie zgodne z warunkami Twojej umowy. Co ważne, wysokość Twojej raty nie zmieni się w znaczący sposób. Natomiast wydłuży się okres spłaty.

Nowy okres spłaty, wysokość raty zobaczysz w nowym harmonogramie spłaty, który otrzymasz waz z aneksem do umowy.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia