Jak utworzyć zlecenie stałe na spłatę karty kredytowej?

Aby zautomatyzować spłatę swojej karty kredytowej:

  1. Zaloguj się i kliknij Płatności na dolnym panelu
  2. Przejdź do zakładki Cykliczne
  3. Kliknij Utwórz nowe zlecenie stałe, następnie Spłata karty kredytowej
  4. Wybierz rachunek z którego chcesz spłacić kartę
  5. Wybierz formę częstotliwości
  6. Uzupełnij pozostałe informacje i kliknij Dalej
  7. Upewnij się, że Twoje dane są prawidłowe
  8. Zatwierdź utworzenie zlecenia stałego PIN-em

Informacje na temat jednorazowej spłaty dostępne są tutaj.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia