Kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF - stopy bazowe obowiązujące w II kwartale 2015 r.

Bank Credit Agricole informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartych umów kredytów/pożyczek denominowanych do franka szwajcarskiego – uwzględniając ujemne stawki referencyjne (LIBOR 3M) do wyliczenia stopy bazowej, jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF - nastąpiło wyliczenie stopy bazowej na II kwartał 2015 r. Podstawę wyliczenia tej stopy stanowiła średnia arytmetyczna stawek Rynkowej Stopy Referencyjnej LIBOR 3M, obliczona zgodnie z postanowieniami umów kredytu/pożyczki w okresie od 22 do 27 marca 2015 r. Wyliczona w ten sposób średnia arytmetyczna wynosi "-0,8%" i tę wartość od 1 kwietnia 2015 r. Bank stosuje jako stopę bazową do wyznaczania oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF.

Przypominamy, że oprocentowanie Państwa kredytu/pożyczki stanowi sumę zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży Banku.

Bank stoi na stanowisku, że ze względu na ustawowo zdefiniowany odpłatny charakter umowy kredytowej, minimalne oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0,00%. Stąd w przypadku, gdy suma zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży Banku będzie ujemna, oprocentowanie kredytu wynosić będzie 0%.

Przypominamy, że informacje o działaniach podjętych przez Bank na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF dla klientów zamieszczone są w komunikatach z dnia 30.01.2015 r. oraz z dnia 17.02.2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia