Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 maja Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany do " Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych ". Zmiany w Tabeli spowodowane są obniżeniem stałych wskaźników ubezpieczeniowych ubezpieczenia grupowego Antidotum PRO na 12 i 18 miesięcy do wysokości odpowiednio 1,15% i 1,20%.
Zmiany wskazane powyżej mają zastosowanie wyłącznie do ubezpieczeń zawieranych od 01.05.2015 r.

Stopy procentowe podane w stosunku rocznym.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku