Uważaj podczas logowania

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zwrócenie uwagi na nowe zagrożenia dla klientów bankowości internetowej. Podkreślamy, że zagrożenia te dotyczą bezpośrednio klientów, a nie systemów bankowych. Oznacza to, że bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, w tym z usług bankowości elektronicznej.

Jednym z zagrożeń jest niebezpieczne oprogramowanie przechwytujące dane, które użytkownik bankowości elektronicznej wprowadza przy logowaniu się do e-banku. Wirus ten wymusza kilka prób logowania się i tym samym kilkukrotnie pozyskuje dane, które potem wykorzystuje do autoryzacji transakcji, np. zatwierdzenia przelewu.

Jeżeli zauważyli Państwo taką sytuację przy logowaniu, że pomimo jednokrotnego podania prawidłowych danych pojawiają się jakiekolwiek komunikaty o braku możliwości zalogowania, przeciążeniu systemu, potrzebie weryfikacji Państwa komputera itp., prosimy, aby nie kontynuować pracy. Takie objawy mogą świadczyć o zarażeniu Państwa komputera wirusem. W szczególności prosimy nie wykonywać kolejnych prób zalogowania bezpośrednio po tym zdarzeniu - należy odczekać np. 2 godziny i dopiero po tym czasie spróbować ponownie.

Osoby, które spotkały się z opisanym wyżej zachowaniem swojego komputera, powinny:

  • jak najszybciej usunąć wirus za pomocą najnowszej wersji oprogramowania antywirusowego (prosimy pamiętać, że nie wszystkie programy antywirusowe wykrywają nowopowstałe wirusy) lub korzystając ze wsparcia profesjonalnego serwisu komputerowego,
  • jeżeli podjęli Państwo nie tylko pierwszą, ale także kolejne próby zalogowania lub jeżeli doszło do wykonania jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Państwa operacji – należy zgłosić to jak najszybciej do banku, aby można było podjąć adekwatne do sytuacji działania zaradcze.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wszystkimi zasadami bezpiecznej bankowości elektronicznej .

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z serwisem telefonicznym CA 24 - 19 019 z zagranicy i z komórek +48 71 35 49 009.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia