Działania banku Credit Agricole na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF

Bank Credit Agricole - w trosce o swoich klientów - kredytobiorców kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) - zdecydował o wdrożeniu rozwiązań, które istotnie ułatwią klientom obsługę ich zobowiązań.

Bank Credit Agricole informuje, że uwzględnia ujemną stawkę LIBOR CHF do wyliczenia stopy bazowej banku jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF).

Najbliższe kolejne sprawdzanie notowań Rynkowej Stopy Referencyjnej LIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, nastąpi w okresie od dnia 22 do 27 marca 2015 r. W przypadku, gdy różnica pomiędzy obowiązującą aktualnie stopą bazową, tj. stopą bazową ustaloną na I kwartał 2015 r. na poziomie 0,01% a średnią arytmetyczną stawek LIBOR 3M w sprawdzanym okresie będzie równa lub przekroczy wartość 0,1 % (współczynnika zmiany oprocentowania), bank zastosuje średnią arytmetyczną stawek LIBOR 3M jako nową stopę bazową.

Ponadto bank Credit Agricole - uwzględniając interesy swoich klientów - podjął również decyzję o obniżeniu wysokości spread’u do poziomu 1 proc. dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego. Spread tej wysokości będzie obowiązywał w banku Credit Agricole od 30 stycznia br. (ostatnia tabela notowań) do końca czerwca 2015 r. Taka wysokość spread’u będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do CHF.

Bank Credit Agricole nie będzie również wymagał od klientów dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w PLN w relacji do wartości nieruchomości.

Jednocześnie bank pragnie przypomnieć, że już teraz istnieje możliwość zawieszenia płatności kapitałowej części jednej raty po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty. Poza tym bank przypomina o możliwości bezprowizyjnego przewalutowania kredytu denominowanego do waluty na PLN.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia