Zgłoszenie szkody

 • Ubezpieczenie Pakiet Życie

 • Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?


Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Przed wizytą zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CA Życie TU S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • Ubezpieczenie Pakiet OC

 • Ubezpieczenie Pakiet Dom

 • Ubezpieczenie NNW - Pakiet na Wypadki

 • Ubezpieczenie Pakiet Turystyczny

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333 (opłaty wg stawek operatora)
  Pomoc assistance jest realizowana całodobowo.
 • w wiadomości e-mail, na adres: [email protected]
 • przez stronę internetową ca-ubezpieczenia.pl/obsluga/zgloszenie-szkody
 • pisemnie, na adres Ubezpieczyciela

Pamiętaj! Zgłoszenie roszczenia powinno być przekazane do Ubezpieczyciela niezwłocznie.


Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • Ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie

 • Ubezpieczenie Multipakiet MAXI

Jak zgłosić szkodę?

 • przez stronę internetową

  Zgłoś szkodę online

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333 (opłaty wg stawek operatora)

Pomoc assistance jest realizowana całodobowo.


W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pomoc TELEFON i KIESZEŃ oraz BEZPIECZNY TELEFON:

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczyciela. Podejmij aktywną współpracę z Credit Agricole Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • Ubezpieczenie NNW - Pakiet Przezorni i Pakiet Bezpieczni

Od 9 kwietnia 2021 firma AXA zmienia nazwę na UNIQA

Jak zgłosić szkodę?

 • listownie, na adres:
  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  z dopiskiem: "Obszar Bancassurance"

Wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia

Dołącz do niego wymagane dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się we Wniosku o wypłatę świadczenia i w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia).

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.


Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zgłoszenia roszczenia lub wypłaty świadczeń skontaktuj się z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 pod numerem +48 22 599 95 22 (opłaty wg stawek operatora)
 • przez wiadomość e-mail - [email protected]

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Obszar Bancassurance

 • Ubezpieczenia komunikacyjne

Link4

Jak zgłosić szkodę?


InterRisk

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie pod numerem +22 575 25 25 (opłaty wg stawek operatora)
 • przez stronę internetową www.interrisk.pl
 • listownie, na adres:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Al. Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa

Dokumenty

 • Ubezpieczenie do kont osobistych (Multipakiet)

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 1.04.2015 r.


Pakiet Pomoc Techniczna lub Pomoc Medyczna

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem +48 22 205 50 48 (opłaty wg stawek operatora)

Pakiet Bezpieczna Kieszeń oraz Ubezpieczenie Gotówki pobranej z bankomatu

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów/gotówki w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kredytów

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?


Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • telefonicznie pod numerem Centrum Pomocy 22 205 50 48, w przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zależności od posiadanego produktu.

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kart kredytowych

Jak zgłosić szkodę?

 • poprzez formularz elektroniczny
 • w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • listownie, wysyłając dokumenty na adres Administratora:
  Credit Agricole Service Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54 - 202 Wrocław
 • telefonicznie pod numerem Centrum Pomocy 22 205 50 48, w przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zależności od posiadanego produktu.

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych

Ubezpieczenie na Życie i od Utraty Pracy

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333 (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław


Ubezpieczenie na Życie i od Utraty Pracy

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul .Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław


Ubezpieczenie Nieruchomości

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław


Ubezpieczenie Nieruchomości

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
W przypadku zaistnienia szkody niezwłocznie – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul .Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia