Zgłoszenie szkody

 • Ubezpieczenie Pakiet Życie

 • Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?


Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • Ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie

 • Ubezpieczenie Pakiet OC

 • Ubezpieczenie Pakiet Dom

 • Ubezpieczenie NNW - Pakiet na Wypadki

 • Ubezpieczenie Pakiet Turystyczny

 • Ubezpieczenie Multipakiet MAXI

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333 (opłaty wg stawek operatora)
  Pomoc assistance jest realizowana całodobowo.
 • przez stronę internetową www.ca-ubezpieczenia.pl/pl/zgloszenie-szkody

Pamiętaj! Zgłoszenie roszczenia powinno być przekazane do Ubezpieczyciela niezwłocznie.


W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pomoc TELEFON i KIESZEŃ oraz BEZPIECZNY TELEFON:

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczyciela. Podejmij aktywną współpracę z Credit Agricole Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

 • Ubezpieczenie NNW - Pakiet Przezorni

Jak zgłosić szkodę?

 • listownie, na adres:
  AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  Obszar Bancassurance i Programów Partnerskich AXA

Wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia (pobierz tutaj). Dołącz do niego wymagane dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się we Wniosku o wypłatę świadczenia i w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia).

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.


Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zgłoszenia roszczenia lub wypłaty świadczeń skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta AXA:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 pod numerem +48 22 555 09 32 (opłaty wg stawek operatora)
 • przez wiadomość e-mail - ubezpieczenia@axa-polska.pl

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Obszar Bancassurance i Programów Partnerskich AXA

 • Ubezpieczenia komunikacyjne

Link4

Jak zgłosić szkodę?


InterRisk

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie pod numerem +22 575 25 25 (opłaty wg stawek operatora)
 • przez stronę internetową www.interrisk.pl
 • listownie, na adres:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Al. Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa

Dokumenty

 • Ubezpieczenie do kont osobistych (Multipakiet)

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 1.04.2015 r.


Pakiet Pomoc Techniczna lub Pomoc Medyczna

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem +48 22 205 50 48 (opłaty wg stawek operatora)

Pakiet Bezpieczna Kieszeń oraz Ubezpieczenie Gotówki pobranej z bankomatu

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów/gotówki w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kredytów

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • listownie, wysyłając dokumenty na adres Administratora:
  Credit Agricole Service Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 51 - 53
  54 - 203 Wrocław

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • telefonicznie pod numerem Centrum Pomocy 22 205 50 48, w przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zależności od posiadanego produktu.

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kart kredytowych

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • telefonicznie pod numerem Centrum Pomocy 22 205 50 48, w przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zależności od posiadanego produktu.

Dokumenty

 • Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych

Ubezpieczenie na Życie i od Utraty Pracy

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod numerami 801 300 515 oraz +48 71 77 32 333 (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław


Ubezpieczenie na Życie i od Utraty Pracy

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

 • pisemnie w placówce Banku (znajdź placówkę)
 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 18.00 pod numerami 801 500 300 oraz +48 71 36 92 887 (opłaty wg stawek operatora)

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul .Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław


Ubezpieczenie Nieruchomości

Obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia od 12.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław


Ubezpieczenie Nieruchomości

Obowiązuje Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 11.04.2015 r.

Jak zgłosić szkodę?

Listę niezbędnych do realizacji świadczenia dokumentów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
W przypadku zaistnienia szkody niezwłocznie – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji.

Dokumenty

Dane adresowe Ubezpieczyciela:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul .Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www