Baner

Bank Credit Agricole umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ przez Internet. Wniosek mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do Serwisu internetowego CA24 .

Uwaga! Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ trzeba składać co roku. Od 01 października w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Opis programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to rządowy program wspierający polskie rodziny. Zgodnie z programem, z finansowej pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymuje 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku.

Od 1 lipca do 30 września 2018 w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dwa okresy świadczeniowe:

 • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2018 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019

Od 1 października 2018 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 1.10.2018 r. -30.09.2019 r.:

 • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2018 r., a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września 2018 r., ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2018 r.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie 2018 r., ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu 2018 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego 2019,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu 2019 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego 2019 r.,
  • wnioski składane od lutego 2019 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Ważne:

 • Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w Banku, wybierz po zalogowaniu opcję „Ustawienia”. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres rozpoczynający się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez internet od 1 lipca 2018 r.

Rola Banku

 • Bank Credit Agricole umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ w Serwisie internetowym CA24. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w placówce bankowej ani przez Serwis telefoniczny CA24.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać na swój komputer tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Z kolei potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku w opcji "Wnioski" -> "Rodzina 500+" lub na ekranie przedstawiającym stan konta pod przyciskiem "Potwierdzenia".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników.
 • Bank nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany przez Ciebie we wniosku urząd. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do centralnego systemu informatycznego emp@tia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o programie Rodzina 500+ dostępnych jest na dedykowanej programowi Rodzina 500+ stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24

 • Wniosek Rodzina 500+ można złożyć za pośrednictwem Serwisu internetowego CA24. Wystarczy zalogować się do serwisu, przejść na ekran z informacją o stanie konta i kliknąć na przycisk "Rodzina 500+". Sprawdź w Instrukcji jak, krok po kroku, złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się dodatkowo z informacjami dostępnymi na dedykowanej programowi Rodzina 500+ stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeśli Twoje konto zostało otwarte w procesie zdalnym (z wykorzystaniem przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość) przed złożeniem wniosku Rodzina 500+ konieczne będzie udanie się do najbliższej placówki bankowej w celu dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
 • Jeśli podczas składania wniosku 500+ okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście wyboru we wniosku Serwisie internetowym CA24, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Serwisie internetowym CA24 w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów.

  Informacje dotyczące załączników:

  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

  Uwaga: Jeśli Twój załącznik będzie większy niż 500 KB w trakcie wypełniania wniosku zostanie zaproponowane Ci automatyczne zmniejszenie jego rozmiaru.

 • Dla klientów składających wniosek Rodzina 500+ na drugie (jak i kolejne dziecko), czyli wniosku w wersji uproszczonej - prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny (np. małżonka) w sekcji III "Dane członków rodziny".
 • Wypełniony wniosek jest możliwy do pobrania tylko raz, zaraz po jego wysłaniu.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu jego złożenia.
 • Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku. Nie weryfikuje również dołączonych załączników oraz nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez organ prowadzący, do którego został przekazany wniosek.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku zapoznaj się z informacjami o Programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie wychowawcze.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będzie wysyłane z systemu emp@tia (z adresu upo@mrpips.gov.pl) na podany przez Ciebie we wniosku adres e-mail. Zwróć więc szczególną uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku poprzez Serwis internetowy CA24 może przyjąć następujące statusy:
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Instrukcja jak krok po kroku złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24.

Proces składania wniosku Rodzina 500+

W Serwisie internetowym CA24 wypełnij Wniosek Rodzina 500+.
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).
Organ prowadzący w gminie wnioski Rodzina 500+, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy Twojego wniosku.
Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


Etap 1.

Bank Credit Agricole: wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ w Serwisie internetowym CA24

Krok 1: Przygotuj swoje dane teleadresowe oraz dane osobowe osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym.

Krok 2: Przygotuj dokumenty, jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:

 • uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej; poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód; wymóg dotyczący dołączenia wspomnianych dokumentów odnosi się wyłącznie do nowego okresu wypłaty świadczenia,
 • kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny; poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

Krok 3: Zaloguj się do Serwisu internetowego CA24 i postępuj zgodnie z Instrukcją jak krok po kroku, złożyć wniosek w Serwisie internetowym CA24. Część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane.

Krok 4: Wypełniony wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu. Z kolei potwierdzenie złożenia wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w menu "Wnioski" -> "Rodzina 500+" lub na ekranie przedstawiającym stan konta, pod przyciskiem "Potwierdzenia", przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku.

Krok 5: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do centralnego systemu informatycznego emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli podczas składania wniosku 500+ okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście w Serwisie internetowym CA24, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub w Serwisie internetowym CA24 w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer rachunku bankowego w Banku Credit Agricole do wypłaty świadczenia.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.


Etap 2.

Emp@tia - system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany organ w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl .
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w Serwisie internetowym CA24.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w Serwisie internetowym CA24 wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku organem w gminie.


Etap 3.

Organ prowadzący w gminie wnioski "Rodzina 500+"(np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem prowadzącym postępowanie.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne, dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ.

Oszczędzaj z 500+ dla dziecka

Zastanawiasz się jak spełnić marzenia swojego dziecka? W jaki sposób zapewnić mu przyszłość? Jeśli korzystasz z programu "Rodzina 500+", możesz co miesiąc odkładać kwotę świadczenia, lub jej część, na przyszłe potrzeby swojej pociechy. Może Ci w tym pomóc Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa . Za Twoją systematyczność w oszczędzaniu, dołożymy bonus nawet 1100 zł.

Jak zbudować kapitał dla dziecka?

Bonus ponad 1100 zł od Banku

Odsetki bonusowe w wysokości 1100 zł można otrzymać przy założeniach:

 • okres oszczędzania 60 miesięcy (5 lat),
 • comiesięczne, terminowe wpłaty w wysokości 500 zł,
 • brak wypłat przez cały okres oszczędzania.

Odsetki bonusowe pomniejszono o należny podatek od zysków kapitałowych.

Po więcej informacji o Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa zapraszamy tutaj

Bezpieczeństwo

Podczas składania wniosku pamiętaj o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa dostępnych:

W szczególności należy pamiętać o tym aby:

 • nie udostępniać danych poufnych osobom trzecim,
 • sprawdzać, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres rozpoczyna się od https:// i a połączenie oznaczone jest zamkniętą kłódką),
 • sprawdzać certyfikaty wystawiane dla stron oraz w otrzymywanych wiadomościach,
 • nie otwierać korespondencji z niewiadomego źródła i załączonych plików lub linków,
 • nie podawać jakichkolwiek danych potwierdzających tożsamość takich jak: numer karty płatniczej, kod bezpieczeństwa, data ważności karty, kod PIN, telekod, czy numer seryjny tokena.

Pytania i odpowiedzi

W załączonym dokumencie znajdziesz informacje, których mogą być odpowiedzią na Twoje potencjalne pytania dotyczące wniosku Rodzina 500+.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+ w zależności od ich przedmiotu mogą być składane:

 • W Banku Credit Agricole jeżeli reklamacje dotyczą:
  • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie wypełniania i wysłania wniosku z tego systemu,
  • funkcjonalności tego systemu,
  • jakości w zakresie informowania o procesie składania wniosku.
 • Do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą w szczególności:
  • założeń Programu "Rodzina 500+",
  • procesowania poza Bankiem złożonego przez klienta wniosku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wyznaczania wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Credit Agricole Bank Polska S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi Obsługi skarg i reklamacji .

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku