Bank Credit Agricole umożliwia swoim klientom złożenie wniosku "Rodzina 500+" przez Internet. Wniosek mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do CA24 eBank .

Od 01 lipca 2019 r. w CA24 eBank jest dostępny wniosek na okres świadczeniowy 2019/2021 (1 lipca 2019 - 31 maja 2021) na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Nowy wniosek „Rodzina 500+”, na okres 2021/2022, będziesz mógł złożyć od 1 lutego 2021 r.

Opis Programu "Rodzina 500+"

 • Od 1 lipca 2019 r. Program "Rodzina 500+" obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Żeby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. - zyskasz gwarancję, że otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko, na które obecnie nie pobierasz świadczenia 500 +, a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r. w ramach poprzednio złożonego wniosku).
 • Brak kryterium dochodowego - od 1 lipca 2019 r. nie trzeba załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
 • Więcej czasu na wypełnienie wniosku na nowonarodzone dziecko. Rodzice nowonarodzonych dzieci będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku (dotychczas świadczenie wychowawcze przysługiwało co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli rodzice dochowają ww. terminu świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
 • Szybsza obsługa administracyjna wniosku = szybsze wypłaty przyznanych świadczeń. Dostaniesz informację o przyznaniu świadczenia na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie.

O Programie "Rodzina 500+" - informacje ogólne

 • Rządowy Program "Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin - od 1 lipca 2019 r. Program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 • Od 1 lipca 2019 w CA24 eBank jest dostępny wniosek na okres 2019/2021 (1 lipca 2019 - 31 maja 2021).

ZZasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 2019/2021 (01.07.2019 - 31.05.2021):

 • złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
 • Rodzice nowonarodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli rodzice dochowają ww. terminu świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ważne:

 • Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku - na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania (adres korespondencyjny) podczas wypełniania wniosku "Rodzina 500+". Żeby zmienić swoje dane podane w CA24 eBank, przejdź do zakładki "Ustawienia" po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania (adres korespondencyjny), nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Rola Banku w Programie "Rodzina 500+"
 • Bank Credit Agricole umożliwia Ci złożenie wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" online w CA24 eBank. Wniosku nie można złożyć w placówce bankowej ani przez CA24 Infolinia.
 • Wysłany wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" możesz pobrać na swój komputer tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Z kolei potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku w opcji "Oferta i umowy?Wnioski" ? Program Rodzina 500+.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników.
 • Bank nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" jest dostępny w CA24 eBank na mocy porozumienia Credit Agricole Bank Polska S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opis Programu i wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej

Jak złożyć wniosek w CA24 eBank

 • Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" można złożyć za pośrednictwem CA24 eBank.. Wystarczy zalogować się do CA24 eBank i wybrać opcję „WNIOSKI” w zakładce „OFERTA I UMOWY” i kliknąć na przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK” pod ikoną programu „Rodzina 500+”. Sprawdź w Instrukcji jak, krok po kroku, złożyć wniosek w CA24 eBank. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się dodatkowo z informacjami dostępnymi na dedykowanej Programowi "Rodzina 500+" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeśli Twoje konto zostało otwarte w procesie zdalnym (z wykorzystaniem przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość) przed złożeniem wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" konieczne będzie udanie się do najbliższej placówki bankowej w celu dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
 • Jeśli podczas składania wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście wyboru we wniosku CA24 eBank, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w CA24 eBank w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Przed wypełnieniem wniosku przygotuj niezbędne skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów.

  Informacje dotyczące załączników:

  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, znaków specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

   Uwaga: Jeśli Twój załącznik będzie większy niż 500 KB w trakcie wypełniania wniosku zostanie zaproponowane Ci automatyczne zmniejszenie jego rozmiaru.
 • Wypełniony wniosek jest możliwy do pobrania tylko raz, zaraz po jego wysłaniu.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu jego złożenia.
 • Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku. Nie weryfikuje również dołączonych załączników oraz nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez organ prowadzący, do którego został przekazany wniosek.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku zapoznaj się z informacjami o Programie "Rodzina 500+" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie wychowawcze.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będzie wysyłane z systemu emp@tia (z adresu upo@mrpips.gov.pl) na podany przez Ciebie we wniosku adres e-mail. Zwróć więc szczególną uwagę na poprawność swojego adresu e-mail.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku poprzez CA24 eBank może przyjąć następujące statusy:
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Proces składania wniosku "Rodzina 500+"

W CA24 eBank wypełnij wniosek o świadczenie "Rodzina 500+".
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).
Organ prowadzący w gminie wnioski o świadczenie "Rodzina 500+", np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy Twojego wniosku.
Po rozpatrzeniu wniosku przez organ prowadzący i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+" na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


Etap 1.

Bank Credit Agricole: wypełniasz wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" w Serwisie internetowym CA2

Krok 1: Zaloguj się do CA24 eBank i postępuj zgodnie z Instrukcją jak krok po kroku, złożyć wniosek w CA24 eBank. Część pól we wniosku zostanie wypełniona automatycznie np. imię i nazwisko, PESEL czy rachunek bankowy, na który będą trafiać pieniądze. W razie potrzeby zmień dane, które mogą być modyfikowane.

Krok 2: Wypełniony wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu. Z kolei potwierdzenie złożenia wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w CA24 eBank w opcji "Oferta i umowy?Wnioski" ? Program Rodzina 500+, przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku.

Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do centralnego systemu informatycznego emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli podczas składania wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" okaże się, że Twojej gminy nie ma na liście w CA24 eBank, oznacza to, że nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim przypadku złóż wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub w CA24 eBank w późniejszym terminie. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
 • Podczas wypełniania wniosku wskaż numer rachunku bankowego w Banku Credit Agricole do wypłaty świadczenia. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto zwróć szczególną uwagę, czy konto, którego nr podany jest we wniosku jest tym, które planowałeś wskazać.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany przez Ciebie we wniosku - zwróć więc szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail na etapie składania wniosku.
 • W przesłanym do Ciebie potwierdzeniu złożenia wniosku (UPO) zawarte są wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia ewentualnych pytań lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub przez wskazany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje, zgodnie z założeniami Programu "Rodzina 500+".
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników, nie posiada także informacji dotyczących obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący.


Etap 2.

Emp@tia - system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany organ w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl .
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w CA24 eBank.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w CA24 eBank wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku organem w gminie.


Etap 3.

Organ prowadzący w gminie wnioski o świadczenie "Rodzina 500+"(np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu "Rodzina 500+".

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem prowadzącym postępowanie.
 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" do organu prowadzącego w gminie, ewentualne, dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ.

Oszczędzaj z 500+ dla dziecka

Zastanawiasz się jak spełnić marzenia swojego dziecka? W jaki sposób zapewnić mu przyszłość? Jeśli korzystasz z Programu "Rodzina 500+", możesz co miesiąc odkładać kwotę świadczenia, lub jej część, na przyszłe potrzeby swojej pociechy. Może Ci w tym pomóc – skorzystaj z Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan.

Bezpieczeństwo

Podczas składania wniosku pamiętaj o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa dostępnych:

W szczególności należy pamiętać o tym aby:

 • nie udostępniać danych poufnych osobom trzecim,
 • sprawdzać, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres rozpoczyna się od https:// i a połączenie oznaczone jest zamkniętą kłódką),
 • sprawdzać certyfikaty wystawiane dla stron oraz w otrzymywanych wiadomościach,
 • nie otwierać korespondencji z niewiadomego źródła i załączonych plików lub linków,
 • nie podawać jakichkolwiek danych potwierdzających tożsamość takich jak: numer karty płatniczej, kod bezpieczeństwa, data ważności karty, kod PIN, telekod, czy numer seryjny lub wskazanie tokena.

Pytania i odpowiedzi

Reklamacje

Reklamacje dotyczące wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" w zależności od ich przedmiotu mogą być składane:

 • W Banku Credit Agricole jeżeli reklamacje dotyczą:
  • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie wypełniania i wysłania wniosku z tego systemu,
  • funkcjonalności tego systemu,
  • jakości w zakresie informowania o procesie składania wniosku.
 • Do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą w szczególności:
  • założeń Programu "Rodzina 500+",
  • procesowania poza Bankiem złożonego przez klienta wniosku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wyznaczania wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank

Credit Agricole Bank Polska S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi Obsługi skarg i reklamacji .

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku