PROGRAM RODZINA 500+

Od 1 lutego w CA24 eBank przyjmujemy wnioski o świadczenie Rodzina 500+ na okres 2021/2022.

 • obecny okres świadczeniowy trwa do końca maja 2021 r.
 • nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 • wniosek możesz złożyć:
  • elektronicznie już od 1 lutego 2021 r. w naszym serwisie CA24 eBank
  • osobiście w urzędzie gminy/miasta lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.
 • świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia
 • nie ma kryterium dochodowego
 • świadczenie mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka
 • rodzice nowonarodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku

Sprawdź oferty dla rodziny:

Program 500+ - ważne terminy w 2021 roku

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz kompletny i prawidłowo uzupełniony wniosek. Jeżeli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2021 r. - świadczenie dostaniesz najpóźniej do 30 czerwca, czyli masz ciągłość w wypłacie świadczenia
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłatę za czerwiec i lipiec dostaniesz do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłatę świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień dostaniesz do 31 sierpnia 2021 r.
 • po 30 czerwca 2021 r - świadczenie będzie naliczane od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za poprzednie miesiące. Samą wypłatę świadczenia dostaniesz w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, np. jeśli złożysz wniosek w sierpniu to świadczenie będzie przyznane od sierpnia, a wypłatę dostaniesz najpóźniej do 31 października.

Od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. nadal możesz składać wnioski na bieżący okres świadczeniowy. Trwa on do 31 maja 2021 r. Dla dzieci urodzonych między 1 lutym, a 31 maja 2021 r. - rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć zatem dwa wnioski - na bieżący i na kolejny okres świadczeniowy.

Te i pozostałe terminy znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Jak przebiega proces przyznania świadczenia 500+

 • WYSŁANIE WNIOSKU

  wypełnij i wyślij wniosek w serwisie CA24 eBank

  Zobacz jak to zrobić
 • POTWIERDZENIE ODBIORU

  dostaniesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), na adres e-mail, który podałeś we wniosku

 • ANALIZA WNIOSKU I DECYZJA

  uprawniona jednostka w gminie lub mieście przeanalizuje Twój wniosek i wyda decyzję administracyjną

 • WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

  po przyznaniu świadczenia, co miesiąc będziesz dostawać wypłaty na konto, które podałeś we wniosku

Zobacz jak złożyć wniosek

Podczas składania wniosku pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Możesz je przeczytać:

 • na naszej stronie internetowej w sekcji Bezpieczeństwo
 • na stronie internetowej Związku Banków Polskich w sekcji poświęconej Programowi "Rodzina 500+"

Przede wszystkim:

 • nie udostępniaj danych poufnych osobom trzecim,
 • sprawdź, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres rozpoczyna się od https:// i w polu adresu jest kłódka),
 • sprawdź, certyfikaty wystawiane dla stron,
 • nie otwieraj podejrzanych wiadomości, załączników i linków,
 • nie podawaj żadnych danych do transakcji kartą lub do logowania się do bankowości elektronicznej, m.in. numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa, daty ważności karty, PIN-u karty, telekodu, czy numeru seryjnego lub wskazania tokena.
 1. Umożliwiamy Ci złożenie wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" w naszym serwisie CA24 eBank, żebyś mógł zrobić to szybciej i wygodniej. Mogliśmy udostępnić tę możliwość dzięki porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie możemy przyjmować wniosków w naszych placówkach, ani przez telefon.
 2. Wniosek, który złożysz w naszym serwisie możesz pobrać tylko od razu po jego wysłaniu – w ramach tej samej sesji logowania. Później musimy usunąć te informacje i Twój wniosek. Samo potwierdzenie wysłania wniosku (UPO) będzie dostępne dla Ciebie w serwisie w sekcji Oferta i umowy/Wnioski/Program Rodzina 500+.
 3. Nie sprawdzamy informacji ani załączników, które podałeś we wniosku.
 4. Po tym jak Twój wniosek trafia z naszego serwisu do urzędu, nie mamy o nim już żadnych informacji.

Opis Programu i wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" przygotowaliśmy zgodnie z informacjami, które są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zobacz wszystkie pytania

Reklamacje dotyczące wniosku o świadczenie "Rodzina 500+" w zależności od ich przedmiotu możesz złożyć:

 1. u nas - w banku Credit Agricole, jeżeli dotyczą:
  • dostępu do naszego serwisu bankowości elektronicznej, w zakresie wypełniania i wysłania wniosku,
  • funkcji w ramach tego serwisu,
  • jakości w zakresie informacji o procesie składania wniosku.
 2. do organu prowadzącego w gminie, jeżeli dotyczą:
  • założeń Programu "Rodzina 500+",
  • procesowania wniosku, poza serwisem banku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

My - bank Credit Agricole przyjmujemy i rozpatrujemy reklamacje zgodnie z zasadami, które opisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia