Kto otrzyma świadczenie?

Możesz dostać świadczenie na każde dziecko w wieku do 18. roku życia oraz jeśli jesteś:

  • matką lub ojcem dziecka,
  • opiekunem faktycznym, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka, jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia