Realizacja zajęcia egzekucyjnego

Kiedy realizujemy zajęcia rachunku bankowego?

Zgodnie z prawem (art. 889 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 80 par 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) pieniądze, które podlegają egzekucji, przekażemy organowi egzekucyjnymi (komornik, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd miasta) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu rachunku.

Realizacja zajęcia dotyczy jedynie pieniędzy, które nie zostały objęte kwotą wolną lub zwolnieniem spod egzekucji.

Jeżeli na Twoim rachunku wystąpi zbieg egzekucji, to zajęcie zrealizujemy dopiero wtedy, gdy na rachunku będzie wystarczająca ilość pieniędzy na pokrycie wszystkich zajęć w zbiegu lub otrzymamy postanowienie o rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji.

Czy można zrealizować zajęcie z limitu pożyczki w koncie?

Pieniądze z Twojego limitu nie podlegają zajęciu egzekucyjnemu, możesz z nich korzystać. W tym cel złóż do nas dyspozycje za pośrednictwem czatu dostępnego po zalogowaniu w serwisach CA24 eBank i CA24 Mobile - pełna korzyści lub odwiedzając placówkę bankową.

Pamiętaj jednak, że pieniądze wpływające na Twój rachunek z limitem w trakcie zajęcia podlegają egzekucji.

Czy można spłacić zajęcie bezpośrednio u organu egzekucyjnego?

TAK – ale Twoje konto zostanie odblokowane, dopiero gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego uchylenie do zajęcia rachunku.

Sam również możesz dostarczyć pismo o uchyleniu zajęcia. Jednak musi być ono skierowane bezpośrednio do banku.

Co to jest zbieg egzekucji?

Zbieg określa sytuacje, kiedy co najmniej dwa różne organy egzekucyjne dokonują blokady pieniędzy na Twoim rachunku. Wtedy musimy, wstrzymać się z realizacją zajęcia do czasu rozstrzygnięcia zbiegu tj. wyznaczenia organu prowadzącego łączną egzekucją bądź do czasu zgromadzenia pieniędzy na rachunku wystarczających na pokrycie wszystkich zajęć w zbiegu.

Rodzaj zbieguJak realizujemy zajęcie?
Administracyjny
(zajęcie na rachunku dokonały różne organy administracyjne np. ZUS, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy)
Realizacja zajęcie następuje do organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia na Twoim rachunku bankowym.
Administracyjno-sądowy
(zajęcie na rachunku dokonał organ administracyjny i organ sądowy - komornik)
Realizacja zajęcie następuje do organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia na Twoim rachunku bankowym.
Sądowy
(zajęcie na rachunku dokonały różne organy sądowe np. dwóch różnych komorników)
W tym przypadku wstrzymujemy się z realizacją zajęcia do czasu rozstrzygnięcia zbiegu tj. otrzymania od właściwego komornika postanowienia o przejęciu łącznej egzekucji z Twojego rachunku bankowego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia