Na czym polega zawieszenie wykonania umowy o kredyt? Czy wydłuży się okres kredytowania?

Liczba rat pozostanie bez zmian, natomiast ich płatność przesunie się o okres zawieszenia. Tym samym zmieni się data spłaty kredytu, ustalona w umowie.

Okres zawieszenia nie jest traktowany jak okres kredytowania.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia