Dlaczego, aby zawiesić wykonanie umowy, muszę dołączyć oświadczenie?

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa zbierać takie oświadczenia od klientów. Ustawa wymaga złożenia na trwałym nośniku wniosku o zawieszenie wykonania umowy wraz oświadczeniem o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodów, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Nie wymagamy składania żadnych dodatkowych dokumentów.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia