Co muszę zrobić, aby zawiesić wykonanie umowy kredytu?

Aby ubiegać się zawieszenie wykonania umowy, należy wysłać do banku bądź złożyć w placówce banku wniosek. Można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek musi być kompletny - wszystkie znajdujące w nim do wypełnienia pola muszą zostać poprawnie uzupełnione, oraz podpisany. Konieczne jest także własnoręczne podpisanie przez kredytobiorcę - wnioskodawcę oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że po 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub główne źródło dochodu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia