Czy za najem można zapłacić czynsze z góry?

Umowa nie przewiduje zapłaty czynszów z góry. Czynsze uiszczane są w cyklach miesięcznych, zgodnie z zawartą umową najmu.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia