Czy mogę wcześniej zakończyć leasing maszyny lub urządzenia i je kupić?

Tak. Każda umowa leasingowa w EFL dopuszcza wcześniejsze zakończenie leasingu. Musisz złożyć odpowiedni wniosek, a cała procedura przebiegnie zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. Koszty związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy zależeć będą od rodzaju lesingu oraz ustaleń na etapie jej podpisania.

W przypadku leasingu kapitałowego (finansowego), aby przejąć leasingowaną maszynę czy urządzenie, musisz uregulować wszystkie pozostałe raty oraz pokryć koszt tzw. wykupu. Jego wysokość określa umowa leasingowa. Kiedy uregulujesz płatności, przeniesiemy na Ciebie prawo własności danego sprzętu.

W przypadku leasingu operacyjnego na maszynę lub urządzenie koszt wykupu zależy od czasu trwania umowy. Jeśli chcesz zakończyć umowę po upływie przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji leasingowanego sprzętu, możesz przejąć dany przedmiot, jeśli spłacisz raty oraz opłacisz wykup. Z kolei jeżeli chcesz zakończyć umowę leasingu przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu, wówczas leasingowany sprzęt podlega niezależnej wycenie. Jest ona porównywalna z aktualną wartością rynkową. Ostateczną ceną będzie kwota wyższa od zobowiązania pozostałego do spłaty i ustalonej wartości rynkowej.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia