Czy ktoś może podrobić mój podpis kwalifikowany i jak się przed tym zabezpieczyć?

Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać konkretne wymogi i być składany przy wykorzystaniu kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, dlatego wykorzystywanie go wiąże się z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Dane do złożenia podpisu nigdy nie opuszczają kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu, a wykorzystane algorytmy kryptograficzne chronią całość zapewniając autentyczność i integralność podpisanej treści i samego podpisu.

Każdy podpis zawiera kwalifikowany certyfikat, dzięki czemu jednoznacznie wskazuje podpisującego, uniemożliwia sfałszowanie lub podrobienie, oraz pozwala w sposób jednoznaczny udowodnić swoją ważność.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia